Rejst?íky ? T?íd?ní dle ?tvrtí ? P?ívoz

Ji?í Alexa: dekorativní st?na a strop, 1989 Konrád Babraj: pam?tní deska Emilu Podmolovi, po roce 1945 (?) František B?lohlávek: Výv?sní štít pošty 2, 1968–1972 Jaroslav Bro?: reliéf Dolu Odra, nerealizováno Eva Bro?ová: Zátiší, 1984 Stanislav Holík, Ond?ej Géla, Jan Braunš, Jan Balner: Pocta hornictví / Vlakok??, 2013 Zden?k Janošec Benda: Poutník, 2007 Antonín Kalvoda: Hostina, 1957 David Kotek: Památník transport? ?id? z Ostravy do Niska, 2008–2010 Sylva Lacinová: Kv?t, 1973–1974 Ji?í Marek: reliéf, 1991 (?) Ji?í Marek: Sinfonietta, 1991 (?) Šárka Mikesková, Robert Bílý: Pam?tní deska Zde?ku Rossmannovi, 2018 neznámý: dekorativní m?í?, ? neznámý: alian?ní erb Wilcz? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: Le?ící, ? neznámý: Architektura, ? neznámý: emblém školy, 1956 neznámý: památník umu?eným 1939–1945, konec 40. let 20. století (?) neznámý: výzdoba pr??elí kostela Neposkvrn?ného po?etí Panny Marie, 1896–1899 neznámý: Sv. Florián, 19. století (?) neznámý: ?ena v loubí, 1903 neznámý: dekorativní st?na s ?ardiniérami, 1991 (?) neznámý: reliéf Toaleta a dekorativní výzdoba fasád, 1895–1896 Ivo P?íleský: reliéf, 1972 Vladimír Rosol: dekorativní st?na, 1991 Katarína Szanyi: Šli spolu, 2010 Jan Šnéberger: Pam?tní deska Vladimíru Macurovi, 2015 Karel Št?tká?, Jan Obšil: Voda, 1971 Bed?ich Augustin Tkaczyk: dekorativní okno, 1957 Karla Vašicová, Old?ich Vašica, Ji?í Klaška: D?jiny Ostravy, 1974