Vladislav Gajda: fontána / Pe?etidlo

  • Název fontána / Pe?etidlo
  • Dílo zaniklé
  • Autor Vladislav Gajda
  • Vznik 1980
  • Zánik neznámo kdy
  • Typ fontána
  • Materiál bronz ?ula
  • Stav odstran?no
  • Umíst?ní Exteriér
  • Poznámka architektonické ?e?ení Josef Havlí?ek; ?ást plastiky (vlastní pe?etidlo) ulo?ena v depozitu Technických slu?eb m?sta Ostravy, zva?uje se instalace v centru na ul. 28. ?íjna
  • Zdroj AMO Dílo
  • Sou?adnice 49.836661, 18.291440
  • ?tvr? Moravská Ostrava
  • Lokalizace Jiráskovo nám. (Ku?í rynek)
  • zdroj: GVUO dokumentace
    datum: 80. léta 20. století
    foto: Petr Sikula
  • zdroj: GVUO dokumentace
    datum: 80. léta 20. století
    foto: Petr Sikula