Vladislav Gajda: Památník Jana Švermy

  • Název Památník Jana Švermy
  • Autor Vladislav Gajda
  • Vznik 1973–1974
  • Typ busta památník plastika
  • Materiál vápenec vra?anský
  • Stav dobrý
  • Umíst?ní Exteriér
  • Poznámka socha p?vodn? stávala p?ed správní budovou Dolu Jan ?verma v Mariánských Horách (architektonické umíst?ní zpracoval Milo? Barto?), odkud byla po zru?ení p?emíst?na do Pet?kovic; u?ivatel i komise dílo zvlá?? ocenili
  • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; ??astná; Vose?ková
  • Sou?adnice 49.867830, 18.263614
  • ?tvr? Pet?kovice
  • Lokalizace zákoutí „odlo?ených soch“, Landek park
  • P?vodn?
    Suderova 15-17, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?eská republika
  • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
    popis: busta na svém p?vodním míst? p?ed správní budovou Dolu Jan Šverma
    datum: 90. léta 20. století
    foto: František ?ezní?ek
  • datum: 2019
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2019
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2019
    foto: Jakub Ivánek