Jaroslav Bro?: reliéf Dolu Odra

 • Název reliéf Dolu Odra
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jaroslav Bro?
 • Vznik nerealizováno
 • Zánik nerealizováno
 • Typ reliéf
 • Materiál ???
 • Stav nerealizováno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Bro? vyhrál v roce 1964 sout?? na reliéf o rozm?ru 7,5 x 24 m (obeslanou rovn?? pra?skými výtvarníky), o realizaci v?ak ji? nemáme ?ádné zprávy
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.858563, 18.275026
 • ?tvr? P?ívoz
 • Lokalizace nad vstupem do Dolu Odra