Rejstříky — Zaniklá díla

ADEA projekt: Zapomenuté krematorium, 2019 Jiří Babíček: Střelci / Boj v kosmu, 1966–1967 Jiří Babíček: Tribunové lidu, 1968–1974 Jiří Babíček: Smrt, 1964–1970 Konrád Babraj: Vítání, 1982 Konrád Babraj: dělicí stěna, 1963–1966 Konrád Babraj: pamětní deska Emilu Podmolovi, po roce 1945 (?) Konrád Babraj: výtvarné řešení hlavního vstupu, 1967 František Bělohlávek: Vývěsní štít pošty 2, 1968–1972 Drahoslav Beran: plastika v exteriéru, 1968–1974 Drahoslav Beran: reliéf, 1966 Drahoslav Beran: dělicí stěny, 1980–1981 Drahoslav Beran: U džbánu, 1970 Drahoslav Beran: dekorativní stěna, 1968–1971 Drahoslav Beran: dekorativní mříž, 1971 Drahoslav Beran: reliéf, 1981 Drahoslav Beran: reliéf, 1969 Václav Beránek: mříž, 1968–1970 Václav Beránek: dekorativní stěna, 1968 Václav Beránek: dekorativní stěna, 1963 Jiří Bielecki: Šperkovnice / Růže, 1976 Robert Boháček: skleněná plastika pro reprezentační vzorkovnu, 1967 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1982 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1974–1976 Svatoslav Böhm: dřevěný reliéf, 1968–1969 Svatoslav Böhm: reliéf, 1968 Svatoslav Böhm: kabřincový reliéf a prostorová komunikační grafika, 1969–1971 Janez Boljka: bez názvu / Strom, 1967 Jaroslav Brož: reliéf Dolu Odra, nerealizováno Eva Brožová: Zátiší, 1984 Jan Buják: Dekorativní objekt, 1990 Milan Buřival: Keramický emblém u vchodu do prodejny Pramen, 1968 Nicola Carrino: bez názvu, 1967 Otto Cienciala: abstraktní reliéf, 1961–1964 Otto Cienciala: květináče a váza, 1962–1963 Otto Cienciala: skleněná dekorativní stěna, 1973 Otto Cienciala: Mladý horník, 1956 (?) Otto Cienciala: Sluneční hodiny, 1982–1986 Otto Cienciala: dekorativní stěna, 1967 Otto Cienciala: fontána, 1969–1970 Otto Cienciala: reliéf, 1981 (?) Otto Cienciala: Jádro, 80. léta 20. století (?) Otto Cienciala: světelná plastika / Trojhlava, 1989 Otto Cienciala: Dvojice, 1975 Jaromír Cimbalník: Člověk ve výrobním procesu chemie a Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní společnosti, 1986 Zita Čapková: dekorativní stěna, 1969–1970 Karel Čermák, Miloslav Starec, Petr Bauer: Život v míru, 1982–1983 Lumír Čmerda: Zvěrokruh, 1970 Lumír Čmerda: Amfora, 1981 Lumír Čmerda: reliéfní sloup, 1973 Lumír Čmerda, Evžen Kuba: kinetický reliéf, 1970–1973 Lumír Čmerda: Dějiny stavitelství a dvě zátiší, 1977 Lumír Čmerda: Ostrava stavitelská, 1978 Lumír Čmerda: Telegram / Jubileum, 1976–1977 Lumír Čmerda: vstupní vrata baru Boccaccio, 1967–1968 Lumír Čmerda: kinetický poutač Boccaccio, 1968–1969 Lumír Čmerda, Božena Kubová: Rybářská síť, 1969 Lumír Čmerda: uzavírací mříž, 1969–1970 Lumír Čmerda: světelný nápis interhotelu, denního baru Sněhurka a restaurace Kyjevanka, 1967–1971 Lumír Čmerda: Orloj Sněhurka / Pohádka / Čarovný les, 1970–1971 Lumír Čmerda: výzdoba baru Salajka, 1967 Lumír Čmerda: Doprava, 1980 Lumír Čmerda, Bronisław Firla (?): řešení fasády, 1969–1970 Lumír Čmerda: Chléb a víno, 1969–1971 Lumír Čmerda: Hornicko-geologická fakulta VŠB, 1967 Lumír Čmerda: reklamní plastika, 1969–1971 Antonín Drobník: Tři křišťálové lustry, 1974–1975 Jiří Jaromír Drozd: Výboj energie (v elektromagnetickém poli), 1961–1964 Jiří Jaromír Drozd: Čtyři roční období / Lidová zábava / Taneční motivy, 1958–1960 Jiří Jaromír Drozd: barevná okna, 1960–1961 Oldřich Fidrich: dětská prolézačka, 1964–1965 Oldřich Fidrich: busty Josefa Kotase a generálů Vladimíra Janka a Andreje Ivanoviče Jeremenka, 1970–1975 Oldřich Fidrich: autobusová zastávka, 1974–1977 Václav Fidrich: busta Klementa Gottwalda, 1982–1983 Marie Fidrichová: dětské hřiště s kosmickými motivy, 1980–1981 Marie Fidrichová: keramický poutač, 1976–1978 Alois Fišárek: Pověry, pohádky, okouzlení, 1959–1961 Alois Fišárek: Moderní doba, 1959–1961 Alois Fišárek: dekorativní závěs, 1960 Jaroslav Fišer: fontána, 1967–1968 (?) Jiřina Fišerová: Horník s praporem, 1955 (?) Veronika Flaková: malba, 1966–1969 Veronika Flaková: Vědění, 1970 Veronika Flaková: 4 art-protisy, 1967 Vladimír Fleissig: fontána, 1975–1981 Marie Frommer: T / Textilia, 1928–1930 Antonie Gabánková Laníková: Děti, 2. polovina 50. let 20. století Antonie Gabánková Laníková: Dětské hry, 1956 (?) Jan Gajda: pamětní deska výstavby Frýdlantských mostů, 1982–1986 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1982–1983 Vladislav Gajda: Torzo / Melodie, 1982–1983 Vladislav Gajda: Mokrý kámen, 1974–1975 Vladislav Gajda: Kompozice, 1965 Vladislav Gajda: fontána, 1966 Vladislav Gajda: Milicionář, 1961–1962 Vladislav Gajda: fontána / Pečetidlo, 1980 Vladislav Gajda: fontána, 1976–1981 Vladislav Gajda: Kosmická píseň, 1968–1969 Vladislav Gajda: Peněžnictví, 1981 Vladislav Gajda: Reminiscence / Dívčí hlava, 1958 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Mládí a radost, 1980–1981 Vladislav Gajda: Památník stávky na dole Hlubina 1872, 1965 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Ostrava – Volgograd, 1989–1992 Vladislav Gajda: Havíř v ležáku, 1954–1958 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Tradice podniku / Symboly chemie, 1982–1984 Vladislav Gajda: medailon Julia Fučíka, 1955 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Práce a chléb, 1981–1982 Vladislav Gajda, Miloš Bartoň: Pamětní deska Juliu Fučíkovi, 1985 Antonín Gavlas: Fontána / Krystaly, 1995 Anton Grath: Pomník Friedricha Schillera, 1905 Jeroným Grmela: Plody, 1966 Augustin Handzel: Důvěra v mír, 1951–1961 Augustin Handzel: Horník a Matka s dítětem, 1925–1928 Augustin Handzel: Památník volnomyšlenkáře Francisca Ferrera, 1936 Augustin Handzel: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1928 Pavel Hanzelka: Bubáčci, 1967–1968 Pavel Hanzelka: dětská prolézačka, 1966–1969 Pavel Hanzelka: Příroda, 1975 Pavel Hanzelka: keramická mozaika, 1979 Pavel Hanzelka: Kohouti, 1979 Pavel Hanzelka: Ptáci a slunce, 1971 Ilja Hartinger: Průmyslové město / Průmyslová Ostrava, 1983 Ilja Hartinger: Vědeckotechnická společnost, 1983 Vincenc Havel: busta Antonína Zápotockého, 1974–1975 Vincenc Havel: Klement Gottwald, 1971 Vincenc Havel: památník Petra Bezruče, 1937 Adolf Havelka: Památník Polanecké spojky, 1964 (?) Blažej Heiser, Jaroslav Brož: Rok 1945, 1988–1990 Benjamin Hejlek: dekorativní skleněné výplně, 1967 Miloslav Hejný: Zlatá brána, 1966–1970 Čestmír Hlavinka: kovová mříž, 1964 Čestmír Hlavinka: dělicí stěna, 1963–1967 Čestmír Hlavinka: dekorativní stěna v čekárně, 1962–1970 Miroslav Holas: Družební města, 1982–1983 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Kohouti / Ptáci, 1976–1977 Jana Chrásková, Pavel Chráska: žardiniéry, 1976–1977 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Plody slunného Bulharska, 1987 Jana Chrásková: žardiniéry, 1978–1982 Antonín Ivanský: Vladimír Iljič Lenin, 1971–1976 Antonín Ivanský: Budování Poruby, počátek 60. let 20. století (?) Antonín Ivanský: Ptáci / Holubice, 1963 Antonín Ivanský: Dělník s kamenem, 1981–1986 Gotthard Janda: reliéfní stěna se symbolickým námětem krátkého filmu, 1977–1978 Jozef Jankovič: Žena před zrcadlem, 1979–1980 Vladimír Janoušek: Niké, 1968–1969 Vladimír Janoušek: reliéfní plastika před obřadní síní, 1962–1968 Vladimír Janoušek: Ratolest, 1979–1980 Vladimír Jarcovják: mozaika, 1968–1971 Jerzy Jarnuszkiewicz: bez názvu / Obrazovka, 1967 Zdeněk Jelínek: výtvarně řešená mříž a reliéf, 1977 Lubomír Jurok: mozaika, 1967 Václav Kábrt: dětské hřiště, 1977–1978 Čestmír Kafka: oblouková stěna, 1971–1972 Antonín Kalvoda: Hostina, 1957 Antonín Kalvoda: reliéf, 1957 Jaroslav Kapec: Svět divadla / Mnohotvárnost života, 1971 Jaroslav Kapec: Ptáci, 1977 Jaroslav Kapec: Chemie a příroda, 1986 Jaroslav Kapec: Strom života, 1976–1979 Jaroslav Kapec: dekorativní ztvárnění pilíře, 1986–1987 Jaroslav Kapec, Radomil Holáň: Dnes a zítra lépe než včera, 1976 Jaroslav Kapec: dvě malované vitráže, 1980–1981 Miroslav Karpala, Bronisław Firla: vstup do města od Šenova, 1978–1979 Miroslav Karpala, Bronisław Firla: vstup do města od Bohumína, 1978–1979 Miroslav Karpala: Výtvarné řešení předpasážních prostorů včetně orientačních reklam, 1966–1969 Jiří Kašťák: robinsonádní hřiště Vojáci, 1978 Jiří Kašťák: Dětské hřiště, 70. léta 20. století Václav Kitzberger: Autobus s turisty, 2002 Bronislav Klíma: emblém Domu Potravin, 1975–1976 Jiří Klíma: Podnikový znak Moravských chemických závodů, 1986 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dělicí mříž, 1964–1965 Pavel Klimoš, Radomil Holáň: dekorativní plastika s vlajkoslávou, 1975 Bedřich Kloužek: mosazná vitráž, 1967 Jan Koblasa: Pocta Ptolemaiovi, 1965 (?) Oldřich Kodeš: Skleněný strom, 70. léta 20. století (?) Oldřich Kodeš: vitráže z leptaných skel, 1978–1979 Kokeš: Barokní andílci, 2017 Josef Kolář: Oblaka, 1966–1968 Josef Kolář: Ostrava ve dne a Ostrava v noci, 1960–1961 Josef Kolář (?): dekorativní závěs, 1964 Jan Komárek: Hornictví, 1955 (?) Vladimír Kopecký: skleněná stěna, 1980 Vladimír Koštoval: busta Georgi Dimitrovova, 1972 Rudolf Kouba: dekorativní stěna, 1967 Rudolf Kouba: Dětský svět, 1984 Rudolf Kouba: Fénix, 1981–1983 Rudolf Kouba: dělicí mříž, 1969–1970 Rudolf Kouba: dětské hřiště s pohádkovou tematikou, 1990 Rudolf Kouba: skládací dělicí mříž, 1982 Petr Kracík: Přírodní motiv, 1986 Petr Kracík: Ostrava, 1988 Josef Krejčiřík: výtvarné řešení stěny podchodu, 1971–1972 Antonín Kroča, Zdenek Hůla, Jiří Hůla: Mládí, 1985 Luboš Krušina: kovaný řetěz kašny, 1980 Bohumír Krystyn: dělicí stěny, 1967–1970 Bohumír Krystyn: dělicí stěna, 1971 Bohumír Krystyn, Benjamin Hejlek: skleněné stěny, 1963–1965 Bohumír Krystyn: skleněná plastika, 1980 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Ptáci, 1980 Eva Krystynová: Jaro, 1975 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Kohouti, 1978 Miroslav Kubátek: dělicí mříž, 1970 Květa Kubátková, Miroslav Kubátek: Vlna, 1979–1980 Květa Kubátková, Miroslav Kubátek: dělicí stěna, 1972 Květa Kubátková, Miroslav Kubátek: žardiniéry a reliéf, 1972 Božena Kubová: leptaná skla, 1966 Božena Kubová: vázaný závěs, 1969 Zdeněk Kučera: Ryba a holubice, 1961–1962 Zdeněk Kučera: Totem, 1969–1970 Zdeněk Kučera: Směry, 1978 Josef Kupka, Rudolf Kouba: vstup do města od Hlučína, 1980 Aleš Květoň: symbol restaurace, 1981 Aleš Květoň: Společnou cestou / fontána ve vestibulu, 1981 Aleš Květoň: Hutní projekt v ostravské aglomeraci, 1978 Aleš Květoň: výtvarně řešený znak, 1978–1979 Vladimír Kýn: dekorativní sloupy, 1963–1966 Jana Laštovková Bartošová, Karel Kronych: Výroba elektřiny, 1961–1962 Bronisław Liberda: osvětlovací tělesa, 1969 Oldřich Lípa: reliéf čelní stěny, 1967–1968 J. Lokša: plot Teplotechny, 1968 Petr Lysáček: Uzel není problém, 1994 Zdeněk Máčel: mramorová mozaika, 1969–1970 Zdeněk Máčel: reliéf, 1971–1972 Renata Májková, Jiří Klíma: robinsonádní hřiště, 1987 Vincenc Makovský: Vítězství / Rudoarmějec, 1955 Karel Malich: Prostorová plastika, 2012 Karel Malich: Černobílá plastika, 60. léta 20. století Stanislav Martinec: Hornictví a příroda, 1979–1982 Bohumír Matal: dekorativní vitráž, 1965–1966 Milan Matěj: zasouvatelná mříž, 1977–1978 Erich Mendelsohn: B / Bachner, 1933 Olga Michálková, Jiří Michálek: art-protis a závěs pro obřadní síň a reprezentační místnost primátora, 1977–1978 Šárka Mikesková: Pamětní deska Jaromíru a Dolores Šavrdovým, 2014 Štěpán Mikula: dekorativní zídky s květníky, 1983–1984 Štěpán Mikula: Pomník budování silnice Dopravoprojektem 1963–73, 1973 Stanislav Mikuláštík: Klement Gottwald, 1962–1965 Augustin Milata: Technika, 1980 Josef Mokráček: skleněná plastika, 1989 Jiří Moravec: neonová reklama obchodního domu Ostravica Textilia, 1957–1958 Jiří Myszak: žardiniéry, 1975–1976 Jiří Myszak: Horník, 1957 Jiří Myszak: dekorativní květníky, 1964 Jiří Myszak: žardiniéry, 1970–1973 Jiří Myszak: žardiniéry, 1968 Jiří Myszak: Sedící dívka, 1978–1980 Jiří Myszak: žardiniéry, 1987–1988 Jiří Myszak: Výroba slínku, 1975–1976 Vladimír Navrátil: Mládí a radost / Sedící dívka, 1. polovina 70. let 20. století Lumír Nedvídek: Žně a Odpich, 1957–1959 Zdeněk Němeček: Rodina, 1988 Zdeněk Němeček: Rosa, 1985 Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu, 1969 Vladimír Neuwirt: dekorativní stěna, 1979 neznámý: Hory / Fatra, 70.–80. léta 20. století neznámý: kachlová stěna, 1. polovina 90. let 20. stol. neznámý: Děti, přelom 19./20. století neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 1769 neznámý: dekorativní stěna, 60. léta 20. století neznámý: Racek, 1993–1994 neznámý: 3 lvi, 1904–1905 neznámý: kašna s postavou dívky (Hygie), asi 90. léta 19. století neznámý: Hygie, konec 19. století neznámý: Pomník Johanna Wolfganga Goetha, 1932 neznámý: Chlapec s lachtanem, 1918 (?) neznámý: výduch vzduchotechniky, 1984–1987 neznámý: Atlet a žena, 2. polovina 50. let 20. století neznámý: dekorativní parapety, přelom 50./60. let 20. století (?) neznámý: Mladí železáři, přelom 50./60. let neznámý: fontána, přelom 80./90. let 20. století (?) neznámý: pamětní deska MUDr. Ludvíku Klegovi, 1936 neznámý: dětské hřiště s totemem / Vodník, počátek 70. let 20. století (?) neznámý: mozaika, konec 60. let 20. století (?) neznámý: Hodiny, ? neznámý: poutač, 60. léta 20. století neznámý: plastiky, 40.–50. léta 20. století (?) neznámý: Dělník mostárny, 1968 (?) neznámý: Hutník / Slévač, 1961 (?) neznámý: Vačka, 1990 neznámý: Afrodita, počátek 20. století (?) neznámý: poutač, 60. léta 20. století (?) neznámý: alianční erb Wilczků a Emo-Capodilistů, po roce 1858 neznámý: vstup do města od Petřvaldu, ? neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: Obchod, Setba a Hornictví, 1929 neznámý: dekorativní mříž, ? neznámý: vstup do města od Rychvaldu, ? neznámý: Pamětní deska židovským obětem druhé světové války z Ostravy, 1992 neznámý: květníky, 60. léta 20. století (?) neznámý: Pomník císaře Františka Josefa I., 1906 neznámý: dekorativní mříž, 70. léta 20. století (?) neznámý, Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: památník stavby silnice Místecká, konec 80. let 20. století neznámý: kovový pylon, 1963–1967 neznámý: alianční erb Wilczků a Emo-Capodilistů, po roce 1858 neznámý: Památník obětem okupace 1939–1945 / Lide, bdi!, přelom 50./60. let 20. století (?) neznámý: geometrický poutač, 60. léta 20. století (?) neznámý: Panna Maria, přelom 19./20. století (?) neznámý: Sv. Florián, 19. století (?) neznámý: malířská výzdoba Dolu Petr Bezruč, ??? neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: Vinobraní, 50. léta 20. století (?) neznámý: Rybky, 1976 (?) neznámý: poutač Moravských chemických závodů, 1972 (?) neznámý: Třebovická elektrárna, 60. léta 20. století (?) neznámý: designová svítidla, 1965 (?) neznámý: Koník Ferdinand, 2019 (?) neznámý: Hřídel, počátek 90. let 20. století (?) neznámý: Srp a kladivo, 60. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní skla, 60. léta 20. století (?) neznámý: Busta Jiřího z Poděbrad, 1899 Karel Novák, Emil Králíček: Válečný pomník, 1916 Josef Novický: reliéfy, 1975 Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: Symboly kultury, 1975 Jan Nušl: dekorativní stěna a mříž ve výkropní kapli, 1962–1968 Jan Nušl: Odchod, 1980 Jan Obšil: 2 sgrafita, 1962 Jan Obšil: Stavitel a Zedník, 1961 Jan Obšil: Hudba pracujícím / opona Lidového divadla v Katolickém domě, 1943 Jo Oda: bez názvu / Přesýpací hodiny, 1967 Eduard Ovčáček: Tři totemy / Rodina, 1970–1972 Eduard Ovčáček: Gramodeska, 1977–1978 Eduard Ovčáček: vertikální plastika, 1979 (?) Eduard Ovčáček: Totemy, 1965 Eduard Ovčáček: abstraktní reliéf, 1968–1969 Eduard Ovčáček: reliéf, 1967 Eduard Ovčáček: Struktura půdy, 1969–1970 Eduard Ovčáček: reliéfní sloup, 1969–1970 Eduard Ovčáček: 3 figury, 1968–1970 Eduard Ovčáček: Kompozice písma, 1966 Eduard Ovčáček: Mobilní stěna, 1970 Eduard Ovčáček: dekorativní stěna pro interiér prodejny, 1977–1978 Alena Ovčáčková: žardiniéry, 1975 Alena Ovčáčková: reliéf pro květinovou síň, 1968–1971 Vladimír Palla, Josef Krejčiřík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krejčiřík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krejčiřík: autobusová zastávka, 1969–1970 Jaroslav Papoušek: výzdoba mateřské školy, 1961–1962 Felix Papsdorf: Hrdinové, 20. léta 20. století (?) Otakar Petroš: Vzdělání, zábava, poučení / Kulturní revoluce, 1960–1961 (?) Radko Pilař: Pohádky, 1961–1962 Zdeněk Pokorný: vstup do města od Opavy, 1981 Rudolf Popp: Hutník, přelom 50./60. let 20. století (?) Miro Požár: Mateřství, 2004 Rudolf Prokop: Prométheus, 1962 Rudolf Prokop, Hugo Demartini: puklicový reliéf, 1967 Rudolf Prokop: dekorativní výzdoba, 1962 Rudolf Prokop: Ptáci, 1961–1964 Rudolf Prokop: výtvarné řešení stěny, 1966 Rudolf Prokop: dekorativní stěna, 1967 Rudolf Prokop: dekorativní mříž, 1967 Rudolf Prokop, Rudolf Kouba: abstraktní reliéf, 1968–1969 Jan Provazník: Oslava života, 50. léta 20. století (?) Jan Provazník: malba, 1966–1967 Jan Provazník: dekorativní paneau, 1963–1964 Vlasta Provazníková, Alexandr Mrázek: Plamen, 1978 Ivo Příleský: reliéf, 1972 Ivan Racek, Vjačeslav Irmanov: Dendrit, 1967–1968 Ivan Racek, Vjačeslav Irmanov: 7 reliéfů, 1967–1968 (?) Jindřiška Radová, Pravoslav Rada: fontána / Královský dvůr, 1967 František Radvan, Jan Hána: Hornický znak, 1959 Karl Age Riget: bez názvu, 1969 František Ronovský: Lidská práce, 1977–1979 René Roubíček: čelní skleněná stěna výkropní kaple, 1962–1968 René Roubíček, František Burant: vstupní dveře do malé a velké obřadní síně, 1970 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1958 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1973 Aleš Rozehnal: Ostrava na začátku 18. století, 1965 Radúz Rozhon: Památník 1. československé smíšené letecké divize v SSSR / Letadlo, 1960–1961 Hans Rupprecht: opona, 1907 Jaroslav Rusek: dekorativní stěny, 1974–1975 Jaroslav Rusek: světelný nápis, 1979 Jaroslav Rusek, Zdeněk Kučera: reliéf, 1975–1977 Jaroslav Rusek, Radomil Holáň: Mír – blaho země / Plamen, 1977–1978 Jaroslav Rusek, Zdeněk Kučera: Sluneční hodiny, 1976–1977 Miroslav Rybička: fontána, 1967 Miroslav Rybička: Přivítání / Otec s dítětem / První máj, 1955 (?) Miroslav Rybička: fontána, 1979–1980 Miroslav Rybička: busta Julia Fučíka, 50. léta 20. století (?) Miroslav Rybička: Fantazie, 60. léta 20. století (?) Miroslav Rybička, Jan Rybička: Tanec, 1984–1992 Miroslav Rybička: Porubské mládí, 1960 Miroslav Rybička, Otto Cienciala: 3 reliéfy pro prodejny, 1958–1962 Miroslav Rybička: Zvířátka, 1982 Miroslav Rybička: fontána, 1966–1967 Miroslav Rybička: Děvčátko s květináčem, 1958–1961 Marie Rychlíková, Děvana Mírová, Lydia Hladíková: Rytmus pohybu, 1985–1987 Marie Rychlíková, Děvana Mírová, Lydia Hladíková: výtvarné řešení fasády Domu pionýrů, 1978–1979 Karel Říhovský: dělicí stěny, 1977 Karel Říhovský: Pták Fénix / egyptský motiv, 1981–1983 Karel Říhovský: Žena s levhartem / egyptský motiv, 1981–1983 Karel Říhovský: Člověk a kniha, 1982 Karel Říhovský: Příroda, 1983 Karel Říhovský: Motýl / Skleněná růže, 1986 Barna von Sartory: Brána, 1967 Emil Sedlík: Pták, 60. léta 20. století (?) Emil Sedlík: Faun, 1966 Emil Sedlík: Běžec, 1971–1972 Petr Sedlík: Vlny / dekorativní reliéf, 1995 Otakar Schindler: Indiánská vesnička, 1971–1972 Otakar Schindler: robinsonádní hřiště, 1971–1972 Otakar Schindler: dekorativní stěna, 1967–1968 Otakar Schindler: Havíři, 1961–1964 Otakar Schindler: dekorativní stěna, 1964 Otakar Schindler: designové prvky interiéru divadla, 1966 Otakar Schindler: robinsonádní hřiště, 1975–1976 Otakar Schindler: robinsonádní hřiště, 1974 Jaroslava Schindlerová: dekorativní mříž, 1961–1964 Jaroslava Schindlerová: podlahová mozaika, 1962–1963 Jaroslava Schindlerová: dekorativní plastika, 1962 Evžen Scholler, Evžen Kuba: Galerie cti, 1983–1983 Evžen Scholler: emblém restaurace Olympia, 1976–1977 Evžen Scholler: Ekonomie, spořivost, 1984 Evžen Scholler: Roh hojnosti, 1979 Evžen Scholler: Bankovnictví a Spořivost, 1981 Evžen Scholler: Sejf, 1981–1982 Evžen Scholler: fontána, 1985 Evžen Scholler: osvětlovací a vlajkové stožáry, 1975 Evžen Scholler, Aleš Květoň: Sluneční hodiny, 1979 Evžen Scholler, Otto Cienciala: Pramen / Květina, 1976–1978 Evžen Scholler: Politický symbol, 1981 Jiří Sibinský: svítící plastika, 1996 Jiří Sibinský: plastiky, 2007 Jiří Sibinský, Petr Sedlík, Miroslav Grabovský: Mír, 1983 Otakar Sivera, Konrád Babraj: 2 mříže, 1966 Aleš Stanovský, Evžen Scholler: vstup do města od Mošnova, 1980 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1969–1971 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1968–1969 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: dekorativní stěna, 1967–1968 Ctirad Stehlík: Mapa světa, 1971 Ctirad Stehlík: 5 keramických reliéfů, 1978–1979 Ctirad Stehlík: Sovětská města, 1979 Ctirad Stehlík, Milan König: Jihočeská města, 1976 Ctirad Stehlík: keramický sloup s květináči, 1980 Karel Stehlík, Ctirad Stehlík: Jižní Čechy, 1975–1976 Daniela Stehlíková: Víno a Flora a fauna obklopující vinici, 1980–1981 Daniela Stehlíková, Evžen Scholler: mobilní květinové stolky, 1981 Jan Václav Straka: emblémy portálu divadelní scény / Pokrokové tradice české divadelní tvorby od Tyla k současnosti, 1960 Šárka Strnadlová Ksandrová, Zdeněk Strnadel: vstup do města od Klimkovic, 1980 Šárka Strnadlová Ksandrová: dekorativní paneau, 1981 Vojtěch Sucharda, Stanislav Sucharda: Žena nad pramenem, 1908–1909 (?) Otto Sukup: výzdoba foyer a proscénia hlavního sálu, 1957–1958 Jiří Surůvka: Mrazík přichází z Kremlu, 1998 Franciszek Świder: Nová společnost / Boj, osvobození, práce v míru, 1958 Ivo Sýkora: Klaun, 2007 Naděžda Synecká Sukupová: malířská výzdoba foyer a proscénia loutkového divadla, 1958 Luboš Synecký: Hutníci, 1958–1959 Václav Šafář, Eduard Ovčáček: dekorativní mříž, 1968–1970 Václav Šafář, Eduard Ovčáček: dekorativní stěna, 1968–1970 Václav Šafář, Eduard Ovčáček: výtvarná díla pro denní bar a salonek restaurace, 1969–1971 Václav Šafář, Pavel Hanzelka: poutač prodejny, 1968–1970 Jaroslav Šajn: reliéf a stožár, 1962 Ivo Šlosar, Pavel Klimoš: vstup do města od Frýdku-Místku, 1980–1981 Vratislav Šotola: dekorativní paneau se státním znakem, 1977–1978 Josef Špaček: Plameňáci, 1972–1975 Josef Špaček: Labutě, 1960 Karel Štětkář: dekorativní mříže, 1967 Karel Štětkář: Žena a slunce, 1979–1985 Karel Štětkář: skleněná dělicí stěna, 1969–1970 Karel Štětkář, Jan Provazník: Žena s přeslicí, 1963 Karel Štětkář, Květa Kubátková, Miroslav Kubátek: Ženy s ovocem a Čtenářka / V lázni a Odpočinek, 1979–1980 Karel Štětkář: mozaika a vitráž, 1982–1985 Karel Štětkář, Vilém Wünsche: dekorativní stěna, 1967–1968 Karel Štětkář: Uhelný květ, 1974–1976 Karel Štětkář: Průmyslová Ostrava, 1975–1976 Karel Štětkář, Jan Obšil: Voda, 1971 František Štorek: bez názvu / Ležící tělo, 1967 Marta Taberyová: Rekreace, 1984 Lubor Těhník, Bohumír Krystyn: Rodina, 1961 Bedřich Augustin Tkaczyk: reliéf, 1962–1963 Bedřich Augustin Tkaczyk: Hudební motiv, 1962 Bedřich Augustin Tkaczyk, Bronisław Firla: Kvetoucí keř, 1968–1973 Bedřich Augustin Tkaczyk: Barevná kompozice / Letadlo, 1966–1968 Bedřich Augustin Tkaczyk: dekorativní okno, 1957 Dušan Topoľský: Vlnění, 1985 Dušan Topoľský: Mírová píseň, 1985 Věra Tošenovská: dekorativní stěna, 1967–1970 Věra Tošenovská: Svět divadla / Ostrava a divadlo / Představení začíná, 1984–1986 Věra Tošenovská: dekorativní stěny, 1962–1965 Věra Tošenovská: dekorativní mříž, 1963–1965 Věra Tošenovská: Ryby, 1967–1969 Věra Tošenovská: Příroda, 1980–1983 Věra Tošenovská: mozaika, 1967–1968 Drahomír Tůma: dekorativní stěna herny, 1965 Drahomír Tůma: Zátiší, 1963 Drahomír Tůma, Vojtěch Berka: vstupní dveře, 1963 Drahomír Tůma, Vojtěch Berka: dekorativní pás, 1963 Drahomír Tůma, Vojtěch Berka: vývěsní štíty obchodů, 1963–1964 Drahomír Tůma: neonová výzdoba kavárny Elektra, 1958 Radim Ulmann, Vincenc Makovský: památník Klementa Gottwalda, 1967–1968 Radim Ulmann: dřevěná plastika, 1966 Radim Ulmann: dekorativní zeď, 1968–1969 Radim Ulmann, Bedřich Augustin Tkaczyk, Jiří Myszak: výtvarné řešení podchodů, 1968–1970 Miloš Urbásek: barevná okna, 1961 Miloš Urbásek: dekorativní sloup, 1961 Václav Uruba: dekorativní stěna schodiště, 1967–1968 Václav Uruba: abstraktní reliéf, 1967–1968 Václav Uruba: Dětské skládačky, 1966 Václav Uruba: naddveřní reliéfy, 1967–1968 Jan Václavík: opona, 1978 Jan Václavík: Dětské hry, 1979–1980 Ida Vaculková, Vladislav Vaculka: dělicí stěny, 1967–1969 Ida Vaculková: Noc a den / Jihočeský motiv, 1975–1976 Pavel Vácha: Prorok, 2008 Rudolf Valenta: Oheň, 1968–1970 Rudolf Valenta: dekorativní mříže, 1968–1969 Vratislav Varmuža: Radost ze života, 1969–1976 Vratislav Varmuža: Zrození květu, 1966–1970 Vratislav Varmuža: žardiniéry, 1982 Karla Vašicová, Oldřich Vašica, Jiří Klaška: Dějiny Ostravy, 1974 Karla Vašicová, Oldřich Vašica: mozaika, 1966 Karel Vašut: busta Julia Fučíka, 1959 Karel Vašut: Klement Gottwald, 1986 Karel Vávra: Thálie, 1959–1960 Karel Vávra: Zvířata, 1963 Karel Vávra: Stavaři, 1961 Karel Vávra: Pamětní deska obětem nacismu, 1948 Karel Vávra, Alfréd Návrat: pamětní deska Josefu Kotasovi, 1972–1973 Karel Vávra: reliéf pro východní vrátnici, 1959 Karel Vávra: Pamětní deska Janu Prokešovi, 1938 Karel Vávra (?): Pomník seržanta Nikolaje Ovčinikova, 1945 Aleš Veselý: Modlitba za zemřelého / Kaddish, 1967–1968 Oldřich Vícha: keramický reliéf pro recepci, 1979 Zdeněk Vlčinský: plastická mapa kraje, 1980 Ludvík Voneš: leptaná okna (vitráž) a reliéf, 1963–1965 Ludvík Voneš: Železárny, 1964–1965 Ludvík Voneš: mozaika, 1964 Ludvík Voneš: kovová mříž s hutním sklem, 1964 Jan Voseček: Přírodní motivy, 1982–1984 Bedřich Votruba: Hodiny míru / Vesmír a svět, 1967 (?) Bedřich Votruba: Strom života, 1967 (?) Vladimír Wimmer, Jan Hána: Atom ve službách člověka, 1975 Vilém Wünsche: Hornická zábava, 1952–1955 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: vitráž, 1967–1968 Václav Zajíc, Evžen Scholler, Jan Fišera: dělicí mříž pro vinárnu, 1980–1982 Milan Zezula: Zkouška oceli, 1962 Milan Zezula, Věra Tošenovská: Zátiší, 1965 Milan Zezula: Večerní město / Ostrava, 1961–1964 Milan Zezula: mozaika charakterizující práci závodu Elektrotelevizní služby, 1974–1975 Milan Zezula: dno dětského brouzdaliště, 1968–1971 Milan Zezula: Hutnický motiv, 60. léta 20. století Milan Zezula, Jaroslav Hajda: Kupředu – zpátky ni krok, 1983 Milan Zezula: vrata židovského hřbitova, 1967 Milan Zezula, Marie Učíková Soukeníková, Jaroslav Hajda: poutač třídy Stalingradských hrdinů, 1984–1985 Milan Zezula: Ostrava, 1957–1958 Milan Zezula: Hutník, 60. léta 20. století (?) Z. Žáček: plastika a reliéf, 1966–1970 Pavel František Žaigla: plastika pro obřadní síň, 1976–1977 Karel Žaluda: Slezské kolo, 1975 Karel Žaluda: Peněžnictví, 1987–1988 Helena Železná: Hudba a Drama / Báj o Orfeovi, 1907 František Žemlička: dekorativní reliéf, 1962 František Žemlička: reliéfy v jídelně, 1962 Jiří Žlebek: Sirény dvacátého století / Karyatidy, 1982–1983