Milan Zezula: Hutnický motiv

  • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové