Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? dekorativní st?na

Ji?í Alexa: dekorativní st?na a strop, 1989 Ji?í Babí?ek: St?elci / Boj v kosmu, 1966–1967 Konrád Babraj: d?licí st?na, 1963–1966 Drahoslav Beran: reliéf, 1981 Drahoslav Beran: dekorativní st?na, 1968–1971 Drahoslav Beran: 4 medailony, 1968–1970 Václav Beránek: dekorativní st?na, 1968 Václav Beránek: dekorativní st?na, 1963 Ji?í Bielecki: Šperkovnice / R??e, 1976 Svatoslav Böhm: dekorativní st?na a vlajkosláva, 1978–1982 Jan Buják: Dekorativní objekt, 1990 Otto Cienciala: dekorativní st?na, 1967 Otto Cienciala: sklen?ná dekorativní st?na, 1973 Jaromír Cimbalník: ?lov?k ve výrobním procesu chemie a Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní spole?nosti, 1986 Zita ?apková: dekorativní st?na, 1969–1970 Marek ?íhal: kresba do betonu / dekorativní st?na, 2011 Marek ?íhal: Poslední ve?e?e p?ed a po, 2013 Marek ?íhal: interaktivní podchod, 2013 Lumír ?merda: reliéfní sloup, 1973 Lumír ?merda: Chléb a víno, 1969–1971 Lumír ?merda: Zv?rokruh, 1970 Pavel Drda: Ra?te dál!, 1989 Ji?í Jaromír Drozd: ?arovný les, 1968 Old?ich Fidrich: autobusová zastávka, 1974–1977 Václav Fidrich: autobusová zastávka, 1972–1974 Václav Fidrich: busta Klementa Gottwalda, 1982–1983 Václav Fidrich: autobusová zastávka, 1972–1974 Marie Fidrichová: Zví?ata / výtvarn? ?ešené st?ny, 1965–1968 Václav Filandr: Alej, 2012–2013 Bronis?aw Firla: pouta? Teplotechny, 1968 Alois Fišárek: Moderní doba, 1959–1961 Alois Fišárek: Pov?ry, pohádky, okouzlení, 1959–1961 Veronika Flaková: malba, 1966–1969 Veronika Flaková: V?d?ní, 1970 Veronika Flaková: Zdravotníci a pacienti, 1969–1970 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Stavebnictví, 1983–1984 Vladislav Gajda: dekorativní st?ny, 1968–1969 Vladislav Gajda: dekorativní reliéf, 1967–1969 Vladislav Gajda: Kosmická píse?, 1968–1969 Vladislav Gajda: Melodie hudby, 1989–1990 Vladislav Gajda: Zrození ?eleza, 1968–1970 Vladislav Gajda: Uhlí a ?elezo / Zrod uhlí, 1968–1972 Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Tradice podniku / Symboly chemie, 1982–1984 Vladislav Gajda: Pen??nictví, 1981 Vladislav Gajda (?): strukturovaná st?na, 1981–1982 (?) František Gajdoš: M?síc a Slunce, 1965–1970 Kate?ina Gavlasová: Strom ?ivota a Desky zákona, 1990 Jeroným Grmela: Plody, 1966 Mira Haberernová Tran?íková: Odchod, 1966–1970 Pavel Hanzelka: dekorativní zdi, 1973 Pavel Hanzelka: P?íroda, 1970 Pavel Hanzelka: Ryba, Motýl, Pták, Sova a Pavouk, 1966–1969 Ilja Hartinger: Pr?myslové m?sto / Pr?myslová Ostrava, 1983 Ji?í Herold, Jan Fišer: orienta?ní grafika a výtvarná symbolika, 1977–1980 ?estmír Hlavinka: kovová m?í?, 1964 ?estmír Hlavinka: dekorativní st?na v ?ekárn?, 1962–1970 ?estmír Hlavinka: d?licí st?na, 1963–1967 Miroslav Holas: Dru?ební m?sta, 1982–1983 Stanislav Holý: D?tský sv?t / Duhová brána, 1985–1987 Roman Chmiel: Kravaty, 2012 Pavel Chráska: M?j ostravský kraj / Kraj Viléma Závady, 1988 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Plody slunného Bulharska, 1987 Jana Chrásková: Ptáci, 1978–1982 Jana Chrásková: Móda, 1988 Jana Chrásková: D?ti a p?íroda / Mládí, radost, p?íroda, 1983–1985 Jana Chrásková: Volha, 1983 Antonín Ivanský: abstraktní reliéf, 1968 Jaromír Jan?ík, Otto Cienciala: reliéfní st?na, 1968–1970 Gotthard Janda: reliéfní st?na se symbolickým nám?tem krátkého filmu, 1977–1978 Vladimír Jarcovják: Velká Morava, 1968–1974 Rudolf Jurnikl: zrcadlová st?na, 1977–1978 Lubomír Jurok: mozaika, 1967 Antonín Kalvoda: Mír / keramický reliéf, 1963–1964 Antonín Kalvoda: Hostina, 1957 Jaroslav Kapec: Chemie a p?íroda, 1986 Jaroslav Kapec: Sv?t divadla / Mnohotvárnost ?ivota, 1971 Jaroslav Kapec: Léka? a pacient, 1984 Jaroslav Kapec: dekorativní ztvárn?ní pilí?e, 1986–1987 Miroslav Karpala: Znaky, 1967 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1963–1964 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967–1968 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1959–1970 Anna Klimešová: Krystalizace tvar?, 1989–1990 Bed?ich Klou?ek: mosazná vitrá?, 1967 Jan Koblasa: Schody do nebe, 1964–1965 Old?ich Kodeš: Sklen?ný strom, 70. léta 20. století (?) Kokeš: Barokní andílci, 2017 Josef Kolá?: P?íroda, zdroj poznání / Geologické vrstvy, 1974–1975 Josef Kolá?: Ostrava ve dne a Ostrava v noci, 1960–1961 Josef Kolá?: Oblaka, 1966–1968 Josef Kolá? (?): dekorativní záv?s, 1964 Rudolf Kouba: dekorativní st?na, 1967 Josef Krej?i?ík: výtvarné ?ešení st?ny podchodu, 1971–1972 Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1972–1974 Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1972–1974 Josef Krej?i?ík (?): autobusová zastávka, 1976 (?) Josef Krej?i?ík (?): autobusová zastávka, 1976 (?) Bohumír Krystyn, Benjamin Hejlek: sklen?né st?ny, 1963–1965 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Mládí, ?ivot, p?íroda, 1987 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Ze ?ivota mladých, 1979–1980 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: U?íme se od p?írody, 1979–1980 Miroslav Kubátek: d?licí m?í?, 1970 Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: Vlna, 1979–1980 Nad??da Kubinská-Hanáková: svítící medailony, 1986 Bo?ena Kubová: leptaná skla, 1966 Zden?k Ku?era: autobusová zastávka, 1972 Zden?k Ku?era: autobusová zastávka, 1972 Aleš Kv?to?: Hutní projekt v ostravské aglomeraci, 1978 Old?ich Lípa: reliéf ?elní st?ny, 1967–1968 V?ra Lišková: Den a noc, 1959–1960 Jan Bogy Lörincz: Výtvarné ztvárn?ní bývalého krytu civilní obrany a d?tského h?išt?, 2024 Zden?k Má?el, Svatoslav Böhm: dekorativní st?na, 1973 Zden?k Má?el: mramorová mozaika, 1969–1970 Stanislav Martinec: Hornictví a p?íroda, 1979–1982 Juraj Mihalík: ?elezni?ní motivy, 1986 Olga Michálková, Ji?í Michálek: art-protis a záv?s pro ob?adní sí? a reprezenta?ní místnost primátora, 1977–1978 Št?pán Mikula: dekorativní zídky s kv?tníky, 1983–1984 Augustin Milata: sklen?né výpln?, 1990 Augustin Milata: designová výzdoba interiér?, 1996–1998 Augustin Milata: Technika, 1980 Jan Maria Najmr: Kosmonautika, 1963 Lumír Nedvídek: ?n? a Odpich, 1957–1959 Vladimír Neuwirt: dekorativní st?na, 1979 neznámý: dekorativní pr?svit, p?elom 50./60. let 20. století neznámý: Vinobraní, 50. léta 20. století (?) neznámý: kachlová st?na, 1. polovina 90. let 20. stol. neznámý: dekorativní st?na s ?ardiniérami, 1991 (?) neznámý: reliéfy s hornickými motivy, 1972–1974 (?) neznámý: dekorativní st?na, 60. léta 20. století neznámý: dekorativní výzdoba podchod?, 50. léta 20. století (?) neznámý: malí?ská výzdoba Dolu Petr Bezru?, ??? neznámý: T?i stropní rozety, 1956 (?) neznámý: And?lé, kolem roku 2010 (?) neznámý: Strom vlasti, ? neznámý: reliéfní ztvárn?ní st?ny, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: Architektura, ? neznámý: dekorativní prvek, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: D?lník mostárny, 1968 (?) neznámý: H?ídel, po?átek 90. let 20. století (?) neznámý: Mladí ?elezá?i, p?elom 50./60. let neznámý: dekorativní ztvárn?ní podchodu, po?átek 21. století neznámý: Vítkovické stavby, 1986 Jan Nušl: dekorativní st?na a m?í? ve výkropní kapli, 1962–1968 Jan Obšil: 2 sgrafita, 1962 Eduard Ov?á?ek: 3 figury, 1968–1970 Eduard Ov?á?ek: D?licí st?na s motivy z oblasti d?jin kinematografie, 1976–1979 Eduard Ov?á?ek: Mobilní st?na, 1970 Eduard Ov?á?ek: dekorativní st?na pro interiér prodejny, 1977–1978 Eduard Ov?á?ek, Drahoslav Beran: dekorativní st?na, 1968–1973 Eduard Ov?á?ek: Kompozice písma, 1966 Eduard Ov?á?ek: abstraktní reliéf, 1968–1969 Alena Ov?á?ková: reliéf pro kv?tinovou sí?, 1968–1971 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Martin Pawera: Kv?t, 1991 Radko Pila?: Pohádky, 1961–1962 Marek Pra?ák: Dekorativní sklen?ná zást?na, 2023–2024 Marek Pra?ák: Co se d?je na ulici?, 2015 Rudolf Prokop: Ptáci, 1961–1964 Rudolf Prokop: výtvarné ?ešení st?ny, 1966 Rudolf Prokop: Prométheus, 1962 Rudolf Prokop: dekorativní výzdoba, 1962 Rudolf Prokop: dekorativní st?na, 1967 Jan Provazník: malba, 1966–1967 Jan Provazník: Sportem ke zdraví, 1974–1976 František Ronovský: Lidská práce, 1977–1979 Vladimír Rosol: dekorativní st?na, 1991 Aleš Rozehnal: Ostrava na za?átku 18. století, 1965 Jaroslav Rusek: dekorativní st?ny, 1974–1975 Jaroslav Rusek: autobusová zastávka, 1972 Jaroslav Rusek: autobusová zastávka, 1972 Josef R??i?ka, Karel Haruda: vitrá?ové st?ny a výpln? dve?í, 1988–1992 Miroslav Rybi?ka: plakátovací st?ny, 1977–1979 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: Rytmus pohybu, 1985–1987 Karel ?íhovský: Ostrava, 1988 Karel ?íhovský: d?licí st?ny, 1977 Karel ?íhovský: ?lov?k a kniha, 1982 Karel ?íhovský: Pták Fénix / egyptský motiv, 1981–1983 Karel ?íhovský: D?ti a p?íroda, 1985–1988 Karel ?íhovský: Škola hrou / Škola a p?íroda / V?ci kolem nás, 1989–1990 Karel ?íhovský: ?ena s levhartem / egyptský motiv, 1981–1983 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1964 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1961–1964 Otakar Schindler: Haví?i, 1961–1964 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1967–1968 Ev?en Scholler: Vlasti strom / reliéf a vitrá?e ob?adní sín?, 1983 Ev?en Scholler: Tavba I., 1984 Martin Sladký: mozaika, 1967–1972 Ctirad Stehlík: Mapa sv?ta, 1971 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: dekorativní st?na, 1967–1968 Ctirad Stehlík: Rostlinný motiv, 1984 Jan Václav Straka: reliéf, 1966–1969 Šárka Strnadlová Ksandrová: dekorativní paneau, 1981 Ji?í Sur?vka: Mrazík p?ichází z Kremlu, 1998 Franciszek ?wider: dekorativní st?na, 1969–1970 Luboš Synecký: Hutníci, 1958–1959 Luboš Synecký: Tanec, zábava a kultura, 1962 Katarína Szanyi: Šli spolu, 2010 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: dekorativní st?na, 1968–1970 Vratislav Šotola: dekorativní paneau se státním znakem, 1977–1978 Karel Št?tká?: dekorativní m?í?e, 1967 Karel Št?tká?: sklen?ná d?licí st?na, 1969–1970 Karel Št?tká?, Vilém Wünsche: dekorativní st?na, 1967–1968 Karel Št?tká?, Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?eny s ovocem a ?tená?ka / V lázni a Odpo?inek, 1979–1980 Karel Št?tká?: mozaika a vitrá?, 1982–1985 Karel Št?tká?, Jan Provazník: ?ena s p?eslicí, 1963 Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: d?licí st?na, 1964–1965 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Hudební motiv, 1962 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Komunikace / leptaná skla, 1960–1961 V?ra Tošenovská: Ryby, 1967–1969 V?ra Tošenovská: dekorativní st?ny, 1962–1965 V?ra Tošenovská: P?íroda, 1980–1983 V?ra Tošenovská: dekorativní st?na, 1967–1970 V?ra Tošenovská: dekorativní st?na, 1963–1964 V?ra Tošenovská: Um?ní, nejkrásn?jší v?c kultury, 1968–1970 Josef Treuchel: Geologie / Strom ?ivota, 1986–1987 Drahomír T?ma: Kytice, 1957 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: dekorativní pás, 1963 Drahomír T?ma: dekorativní st?na herny, 1965 Drahomír T?ma: Zátiší, 1963 Radim Ulmann, Otakar Schindler: dekorativní st?na nad katafalkem, 1962–1968 Radim Ulmann: d?ev?ná plastika, 1966 Radim Ulmann: dekorativní ze?, 1968–1969 Radim Ulmann, Bed?ich Augustin Tkaczyk, Ji?í Myszak: výtvarné ?ešení podchod?, 1968–1970 Václav Uruba: abstraktní reliéf, 1967–1968 Václav Uruba: autobusová zastávka / Kosmonaut letící za sluncem, 1974–1976 Václav Uruba: dekorativní st?na schodišt?, 1967–1968 Václav Uruba: reliéfní st?na, 1965 Jan Václavík: autobusová zastávka, 1972–1974 Jan Václavík: autobusová zastávka, 1972–1974 Jan Václavík: R?st, 1970–1971 Jan Václavík: mozaika, 1982 Jan Václavík: Sd?lovací prost?edky – aktivní prvek dorozum?ní mezi národy, 1977–1979 Ida Vaculková, Vladislav Vaculka: d?licí st?ny, 1967–1969 Pavel Vácha: Krystal, 1984 Marcela Valentová, Rudolf Valenta: dekorativní st?na, 1969–1971 Aleš Vaší?ek, Jaroslav Matouš, Miloslav Koukolík: Uhelné sloje / Historie a sou?asnost ?ivota na nám?stí Republiky, 1983–1986 Nikola Khoma Vavrous: Panta rhei, 2018? Nikola Khoma Vavrous, Martin Sabon Sn?hota: mural s dopravní tematikou, 2018 Eduard Felix Veith: Apoteóza Poezie, 1907 František Vízner, Petr Hora: Strom, 1990–1993 Ludvík Voneš: mozaika, 1964 Ludvík Voneš: leptaná okna (vitrá?) a reliéf, 1963–1965 Ludvík Voneš: ?elezárny, 1964–1965 Nils Westergard: Taylor, 2016 Nils Westergard: Ostravská Madona / Meredith, 2016 Vladimír Wimmer, Jan Hána: Atom ve slu?bách ?lov?ka, 1975 Vilém Wünsche: Mary?ka Magdonova a Zbojník Ondráš, 1957 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: vitrá?, 1967–1968 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: Úroda a Tv?rce / Úroda a Pr?mysl / ?ena a Mu?, 1958–1960 Milan Zezula: Ostrava, 1957–1958 Milan Zezula: Zkouška oceli, 1962 Milan Zezula, Marie U?íková Soukeníková, Jaroslav Hajda: pouta? t?ídy Stalingradských hrdin?, 1984–1985 Milan Zezula: mozaika charakterizující práci závodu Elektrotelevizní slu?by, 1974–1975 Milan Zezula: Ve?erní m?sto / Ostrava, 1961–1964 Milan Zezula: Hutnický motiv, 60. léta 20. století Karel ?aluda: Slezské kolo, 1975