Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: d?licí st?na

  • datum: 2014
    foto: Jakub Ivánek
  • datum: 2015
    foto: Jakub Ivánek
  • zdroj: Magistrát m?sta Ostravy
    popis: historický snímek ku?árny hotelového domu s dekorativní st?nou v pozadí