Milan Zezula: Zkouška oceli

  • zdroj: poz?stalost Milana Zezuly v dr?ení Zdenky Kolkové
    popis: návrh na vitrá?