Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? neov??eno (Epocha zániku)

Konrád Babraj: d?licí st?na, 1963–1966 Konrád Babraj: výtvarné ?ešení hlavního vstupu, 1967 Svatoslav Böhm: d?ev?ný reliéf, 1968–1969 Svatoslav Böhm: reliéf, 1968 Eva Bro?ová: Zátiší, 1984 Nicola Carrino: bez názvu, 1967 Otto Cienciala: kv?tiná?e a váza, 1962–1963 Otto Cienciala: Jádro, 80. léta 20. století (?) Otto Cienciala: sv?telná plastika / Trojhlava, 1989 Otto Cienciala: Dvojice, 1975 Jaromír Cimbalník: ?lov?k ve výrobním procesu chemie a Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní spole?nosti, 1986 Zita ?apková: dekorativní st?na, 1969–1970 Lumír ?merda: vstupní vrata baru Boccaccio, 1967–1968 Veronika Flaková: 4 art-protisy, 1967 Vladislav Gajda: Kosmická píse?, 1968–1969 Vladislav Gajda: Pen??nictví, 1981 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Ostrava – Volgograd, 1989–1992 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku, 1954–1958 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Tradice podniku / Symboly chemie, 1982–1984 Pavel Hanzelka: keramická mozaika, 1979 Bla?ej Heiser, Jaroslav Bro?: Rok 1945, 1988–1990 Miroslav Holas: Dru?ební m?sta, 1982–1983 Gotthard Janda: reliéfní st?na se symbolickým nám?tem krátkého filmu, 1977–1978 Antonín Kalvoda: reliéf, 1957 Jaroslav Kapec: dekorativní ztvárn?ní pilí?e, 1986–1987 Bed?ich Klou?ek: mosazná vitrá?, 1967 Vladimír Kopecký: sklen?ná st?na, 1980 Rudolf Kouba: d?licí m?í?, 1969–1970 Petr Kracík: Ostrava, 1988 Luboš Krušina: kovaný ?et?z kašny, 1980 Bohumír Krystyn: d?licí st?ny, 1967–1970 Bohumír Krystyn: d?licí st?na, 1971 Bohumír Krystyn: sklen?ná plastika, 1980 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Kohouti, 1978 Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: d?licí st?na, 1972 Bo?ena Kubová: leptaná skla, 1966 Bo?ena Kubová: vázaný záv?s, 1969 Aleš Kv?to?: Hutní projekt v ostravské aglomeraci, 1978 Vladimír Kýn: dekorativní sloupy, 1963–1966 Zden?k Má?el: mramorová mozaika, 1969–1970 Renata Májková, Ji?í Klíma: robinsonádní h?išt?, 1987 Josef Mokrá?ek: sklen?ná plastika, 1989 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1987–1988 Zden?k N?me?ek: Rosa, 1985 Vladimír Neuwirt: dekorativní st?na, 1979 neznámý: Pomník Johanna Wolfganga Goetha, 1932 Josef Novický: reliéfy, 1975 Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: abstraktní reliéf, 1975 Josef Novický: Symboly kultury, 1975 Jan Obšil: Stavitel a Zedník, 1961 Eduard Ov?á?ek: Gramodeska, 1977–1978 Eduard Ov?á?ek: abstraktní reliéf, 1968–1969 Rudolf Prokop, Rudolf Kouba: abstraktní reliéf, 1968–1969 Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: 7 reliéf?, 1967–1968 (?) František Radvan, Jan Hána: Hornický znak, 1959 František Ronovský: Lidská práce, 1977–1979 René Roubí?ek: ?elní sklen?ná st?na výkropní kaple, 1962–1968 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1973 Miroslav Rybi?ka, Jan Rybi?ka: Tanec, 1984–1992 Karel ?íhovský: ?lov?k a kniha, 1982 Emil Sedlík: B??ec, 1971–1972 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1967–1968 Jaroslava Schindlerová: dekorativní plastika, 1962 Ev?en Scholler: Sejf, 1981–1982 Ev?en Scholler: fontána, 1985 Ji?í Sibinský: svítící plastika, 1996 Ji?í Sibinský: plastiky, 2007 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1969–1971 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: dekorativní st?na, 1967–1968 Ctirad Stehlík: 5 keramických reliéf?, 1978–1979 Daniela Stehlíková: Víno a Flora a fauna obklopující vinici, 1980–1981 Daniela Stehlíková, Ev?en Scholler: mobilní kv?tinové stolky, 1981 Karel Št?tká?: sklen?ná d?licí st?na, 1969–1970 Dušan Topo?ský: Vln?ní, 1985 Dušan Topo?ský: Mírová píse?, 1985 Drahomír T?ma: dekorativní st?na herny, 1965 Ida Vaculková, Vladislav Vaculka: d?licí st?ny, 1967–1969 Vratislav Varmu?a: Zrození kv?tu, 1966–1970 Karel Vávra: Stava?i, 1961 Karel Vávra, Alfréd Návrat: pam?tní deska Josefu Kotasovi, 1972–1973 Karel Vávra: reliéf pro východní vrátnici, 1959 Old?ich Vícha: keramický reliéf pro recepci, 1979 Zden?k Vl?inský: plastická mapa kraje, 1980 Ludvík Voneš: mozaika, 1964 Ludvík Voneš: kovová m?í? s hutním sklem, 1964 Jan Vose?ek: P?írodní motivy, 1982–1984 Vladimír Wimmer, Jan Hána: Atom ve slu?bách ?lov?ka, 1975 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: vitrá?, 1967–1968 Milan Zezula: Zkouška oceli, 1962 Milan Zezula, V?ra Tošenovská: Zátiší, 1965 Milan Zezula: Hutnický motiv, 60. léta 20. století Z. ?á?ek: plastika a reliéf, 1966–1970 Karel ?aluda: Pen??nictví, 1987–1988 František ?emli?ka: dekorativní reliéf, 1962