Miroslav Rybi?ka, Jan Rybi?ka: Tanec

 • Název Tanec
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miroslav Rybi?ka Jan Rybi?ka
 • Vznik 1984–1992
 • Zánik neov??eno
 • Typ reliéf
 • Materiál d?evo
 • Stav nejisté, zda instalováno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka práce zadána roku 1983 Ji?ímu Jaromíru Drozdovi, který v?ak roku 1984 zem?el a zakázku obdr?el Jan Rybi?ka; úkol z?ejm? jistou dobu stagnoval, nebo? byl posuzován komisí teprve roku 1987 a následujícího roku si Rybi?ka ml. p?izval na pomoc svého otce Miroslava; za?átkem 90. let byla celá stavební akce z d?vodu nedostatku pen?z pozastavena; zda se reliéf nakonec v budov? uplatnil, není z pramen? z?ejmé
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.805809, 18.241396
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace tane?ní kavárna obvodního st?ediska Závo?í