Vladislav Gajda, Jan Gajda: Ostrava – Volgograd

 • Název Ostrava – Volgograd
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda Jan Gajda
 • Vznik 1989–1992
 • Zánik neov??eno
 • Typ reliéf
 • Materiál bronz laminát mosaz
 • Stav ???
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka zakázka zadána 1985 Ale?i Rozehnalovi, který na výzvu neodpov?d?l, p?id?leno tedy Antonínu Ivanskému, který v?ak 1986 od smlouvy odstoupil a definitivn? p?id?leno Vladislavu Gajdovi; reliéf p?vodn? obsahoval ruské nápisy a zkratky názv? zemí východního bloku, které musely být s ohledem k porevolu?ním zm?nám dodate?n? odstran?ny; komise prohlásila kone?ný výsledek za um?lecky p?sobivý
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.786584, 18.256909
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace vstupní hala zamýšleného st?ediska Dru?ba (dnes finan?ní ú?ad Ostrava-Jih)