Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: vitrá?

  • zdroj: Sklo a bi?uterie 3/1968
    foto: F. Kriegl