Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? vitrá?

Jan Bauch: ?ivly vytvá?ející horniny, 1939 Jan Bauch: Dobývání uhlí, 1939 František Burant: sklen?né vitrá?e smute?ní sín?, 1962–1968 Ji?í Jaromír Drozd: barevná okna, 1960–1961 Ji?í Jaromír Drozd: Výboj energie (v elektromagnetickém poli), 1961–1964 Jaroslav Grus: Vitrá?e v jídeln? reprezenta?ní místnosti, 1969 Ilja Hartinger: V?deckotechnická spole?nost, 1983 Benjamin Hejlek, František Burant: dekorativní zábradlí, 1967 Benjamin Hejlek: dekorativní sklen?né výpln?, 1967 Miroslav Holas: ?lov?k a atom, 1986–1987 Jan Jemelka: vitrá?e, 1998–2002 Jaroslav Kapec: vitrá?, 1996(?) Jaroslav Kapec: dv? malované vitrá?e, 1980–1981 Jaroslav Kapec: Pr?myslová metropole – Ostrava, 1988 Ji?í Klíma: vitrá? a zábradlí, 1990–1992 Bed?ich Klou?ek: mosazná vitrá?, 1967 Old?ich Kodeš: vitrá?e z leptaných skel, 1978–1979 Vladimír Kopecký: sklen?ná st?na, 1980 Marie Koplová: Vzk?íšení, 2021 Kv?toslava Koubová Wranová: Ginkgo biloba, 2000 Kv?toslava Koubová Wranová: Kv?t, 2000 Nad??da Kubinská-Hanáková: svítící medailony, 1986 Bohumír Matal: dekorativní vitrá?, 1965–1966 Augustin Milata: designová výzdoba interiér?, 1996–1998 Augustin Milata: sklen?né výpln?, 1990 neznámý: Hornická Ostrava, po?átek 20. století (?) neznámý: Kv?ty, 60. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní skla, 60. léta 20. století (?) René Roubí?ek: ?elní sklen?ná st?na výkropní kaple, 1962–1968 Josef R??i?ka, Karel Haruda: vitrá?ové st?ny a výpln? dve?í, 1988–1992 Ev?en Scholler: Vlasti strom / reliéf a vitrá?e ob?adní sín?, 1983 Karel Št?tká?: mozaika a vitrá?, 1982–1985 Bed?ich Augustin Tkaczyk: dekorativní okno, 1957 Miloš Urbásek: barevná okna, 1961 Karla Vašicová, Old?ich Vašica, Ji?í Klaška: D?jiny Ostravy, 1974 Ludvík Voneš: leptaná okna (vitrá?) a reliéf, 1963–1965 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: Úroda a Tv?rce / Úroda a Pr?mysl / ?ena a Mu?, 1958–1960 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: vitrá?, 1967–1968 Milan Zezula: Zkouška oceli, 1962