Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: Úroda a Tv?rce / Úroda a Pr?mysl / ?ena a Mu?

 • Název Úroda a Tv?rce / Úroda a Pr?mysl / ?ena a Mu?
 • Autor Jaroslava Zahradníková Brychtová Stanislav Libenský
 • Vznik 1958–1960
 • Typ dekorativní st?na vitrá?
 • Materiál beton sklo
 • Stav nyní v obnov?
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  2 vitrá?ové st?ny ze sklobetonu nad odpo?ivadly schodišt?; Vose?ková uvádí chybn?, ?e jde o olejové obrazy; restaurováno v roce 2021 (b?hem opravy kulturního domu však zazd?na osv?tlovací místnost za vitrá?í Mu?e, ?ím? p?estala vitrá? p?sobit v zamýšlené podob?)

 • Zdroj Vose?ková; STRAKO?, Martin. Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a um?ní 20. století. Základní kameny spole?nosti. Ostrava 2012; Výstava ?eleznobrodského skla v Bratislave 1961. Bratislava 1961
 • Sou?adnice 49.827032, 18.167447
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace schodišt? Domu kultury Poklad
 • datum: 2022
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Výstava ?eleznobrodského skla v Bratislave 1961. Bratislava 1961
  popis: Tv?rce
  foto: Jind?ich Brok
 • zdroj: Výstava ?eleznobrodského skla v Bratislave 1961. Bratislava 1961
  popis: Úroda (detail)
  foto: Jind?ich Brok
 • zdroj: spisovna Domu kultury Poklad, s. r. o.
 • datum: 2000
  foto: Martin Strakoš