Jan Bauch: Dobývání uhlí

 • Název Dobývání uhlí
 • Autor Jan Bauch
 • Vznik 1939
 • Typ vitrá?
 • Materiál sklo
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka barevná vitrá? na mezipatru schodi?t? mezi p?ízemím a prvním patrem o rozm?ru 5 x 3,7 m; návrh Jana Baucha realizovala firma Stan?k a ?ebek z Prahy 2; oprava vitrá?e Josefem R??i?kou v letech 1992?93 a znovu Vitrail servisem v roce 1997
 • Zdroj Archiv OKD (fond Severní dráha Ferdinandova); ZAO Dílo; MICHALOVÁ, Rea ? KOVÁ?, Peter. Jan Bauch. Praha 2012
 • Sou?adnice 49.841997, 18.289006
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace budova bývalého ?editelství Ostravsko-karvinských dol? (p?vodn? Severní dráhy Ferdinandovy), Prokešovo nám.
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek