Old?ich Kodeš: vitrá?e z leptaných skel

 • Název vitrá?e z leptaných skel
 • Dílo zaniklé
 • Autor Old?ich Kodeš
 • Vznik 1978–1979
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ vitrá?
 • Materiál sklo
 • Stav objekt zbo?en
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka komise uznala kvalitu díla a doporu?ila navý?ení honorá?e; ?lo o leptanou výpl? vstupních dve?í a leptanou a brou?enou vitrá? se znakem Ostravy
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.836389, 18.295694
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace vstupní prostor n?kdejšího ?editelství Slu?eb m?sta Ostravy