Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? neznámo kdy (Epocha zániku)

Konrád Babraj: Vítání, 1982 Konrád Babraj: pam?tní deska Emilu Podmolovi, po roce 1945 (?) Drahoslav Beran: reliéf, 1966 Drahoslav Beran: d?licí st?ny, 1980–1981 Drahoslav Beran: U d?bánu, 1970 Drahoslav Beran: dekorativní st?na, 1968–1971 Drahoslav Beran: dekorativní m?í?, 1971 Drahoslav Beran: reliéf, 1981 Drahoslav Beran: reliéf, 1969 Václav Beránek: dekorativní st?na, 1968 Václav Beránek: dekorativní st?na, 1963 Ji?í Bielecki: Šperkovnice / R??e, 1976 Robert Bohá?ek: sklen?ná plastika pro reprezenta?ní vzorkovnu, 1967 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1982 Svatoslav Böhm: kab?incový reliéf a prostorová komunika?ní grafika, 1969–1971 Jan Buják: Dekorativní objekt, 1990 Otto Cienciala: sklen?ná dekorativní st?na, 1973 Otto Cienciala: Mladý horník, 1956 (?) Otto Cienciala: dekorativní st?na, 1967 Otto Cienciala: fontána, 1969–1970 Otto Cienciala: reliéf, 1981 (?) Lumír ?merda: Amfora, 1981 Lumír ?merda: reliéfní sloup, 1973 Lumír ?merda, Ev?en Kuba: kinetický reliéf, 1970–1973 Lumír ?merda: D?jiny stavitelství a dv? zátiší, 1977 Lumír ?merda: Ostrava stavitelská, 1978 Lumír ?merda: Telegram / Jubileum, 1976–1977 Lumír ?merda: kinetický pouta? Boccaccio, 1968–1969 Lumír ?merda: sv?telný nápis interhotelu, denního baru Sn?hurka a restaurace Kyjevanka, 1967–1971 Lumír ?merda: Orloj Sn?hurka / Pohádka / ?arovný les, 1970–1971 Lumír ?merda: výzdoba baru Salajka, 1967 Lumír ?merda: Doprava, 1980 Lumír ?merda: Chléb a víno, 1969–1971 Lumír ?merda: reklamní plastika, 1969–1971 Ji?í Jaromír Drozd: Výboj energie (v elektromagnetickém poli), 1961–1964 Ji?í Jaromír Drozd: barevná okna, 1960–1961 Old?ich Fidrich: d?tská proléza?ka, 1964–1965 Old?ich Fidrich: busty Josefa Kotase a generál? Vladimíra Janka a Andreje Ivanovi?e Jeremenka, 1970–1975 Old?ich Fidrich: autobusová zastávka, 1974–1977 Marie Fidrichová: d?tské h?išt? s kosmickými motivy, 1980–1981 Marie Fidrichová: keramický pouta?, 1976–1978 Jaroslav Fišer: fontána, 1967–1968 (?) Veronika Flaková: malba, 1966–1969 Vladimír Fleissig: fontána, 1975–1981 Marie Frommer: T / Textilia, 1928–1930 Vladislav Gajda: Torzo / Melodie, 1982–1983 Vladislav Gajda: fontána / Pe?etidlo, 1980 Vladislav Gajda: Reminiscence / Dív?í hlava, 1958 Vladislav Gajda: Památník stávky na dole Hlubina 1872, 1965 Jeroným Grmela: Plody, 1966 Augustin Handzel: Horník a Matka s dít?tem, 1925–1928 Pavel Hanzelka: Bubá?ci, 1967–1968 Pavel Hanzelka: P?íroda, 1975 Pavel Hanzelka: Kohouti, 1979 Ilja Hartinger: V?deckotechnická spole?nost, 1983 Vincenc Havel: památník Petra Bezru?e, 1937 Benjamin Hejlek: dekorativní sklen?né výpln?, 1967 ?estmír Hlavinka: kovová m?í?, 1964 ?estmír Hlavinka: d?licí st?na, 1963–1967 Jana Chrásková: ?ardiniéry, 1978–1982 Antonín Ivanský: Budování Poruby, po?átek 60. let 20. století (?) Antonín Ivanský: Ptáci / Holubice, 1963 Antonín Ivanský: D?lník s kamenem, 1981–1986 Vladimír Janoušek: Niké, 1968–1969 Vladimír Janoušek: reliéfní plastika p?ed ob?adní síní, 1962–1968 Vladimír Jarcovják: mozaika, 1968–1971 Jerzy Jarnuszkiewicz: bez názvu / Obrazovka, 1967 Zden?k Jelínek: výtvarn? ?ešená m?í? a reliéf, 1977 Václav Kábrt: d?tské h?išt?, 1977–1978 Antonín Kalvoda: Hostina, 1957 Jaroslav Kapec: Ptáci, 1977 Jaroslav Kapec: Chemie a p?íroda, 1986 Jaroslav Kapec: Strom ?ivota, 1976–1979 Jaroslav Kapec: dv? malované vitrá?e, 1980–1981 Ji?í Kaš?ák: robinsonádní h?išt? Vojáci, 1978 Ji?í Kaš?ák: D?tské h?išt?, 70. léta 20. století Bronislav Klíma: emblém Domu Potravin, 1975–1976 Ji?í Klíma: Podnikový znak Moravských chemických závod?, 1986 Pavel Klimoš, Radomil Holá?: dekorativní plastika s vlajkoslávou, 1975 Old?ich Kodeš: Sklen?ný strom, 70. léta 20. století (?) Old?ich Kodeš: vitrá?e z leptaných skel, 1978–1979 Josef Kolá?: Oblaka, 1966–1968 Josef Kolá?: Ostrava ve dne a Ostrava v noci, 1960–1961 Josef Kolá? (?): dekorativní záv?s, 1964 Rudolf Kouba: dekorativní st?na, 1967 Rudolf Kouba: D?tský sv?t, 1984 Rudolf Kouba: Fénix, 1981–1983 Rudolf Kouba: d?tské h?išt? s pohádkovou tematikou, 1990 Rudolf Kouba: skládací d?licí m?í?, 1982 Petr Kracík: P?írodní motiv, 1986 Josef Krej?i?ík: výtvarné ?ešení st?ny podchodu, 1971–1972 Bohumír Krystyn, Benjamin Hejlek: sklen?né st?ny, 1963–1965 Eva Krystynová: Jaro, 1975 Miroslav Kubátek: d?licí m?í?, 1970 Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?ardiniéry a reliéf, 1972 Aleš Kv?to?: Spole?nou cestou / fontána ve vestibulu, 1981 Bronis?aw Liberda: osv?tlovací t?lesa, 1969 Old?ich Lípa: reliéf ?elní st?ny, 1967–1968 J. Lokša: plot Teplotechny, 1968 Zden?k Má?el: reliéf, 1971–1972 Vincenc Makovský: Vít?zství / Rudoarm?jec, 1955 Bohumír Matal: dekorativní vitrá?, 1965–1966 Olga Michálková, Ji?í Michálek: art-protis a záv?s pro ob?adní sí? a reprezenta?ní místnost primátora, 1977–1978 Št?pán Mikula: dekorativní zídky s kv?tníky, 1983–1984 Št?pán Mikula: Pomník budování silnice Dopravoprojektem 1963–73, 1973 Augustin Milata: Technika, 1980 Ji?í Moravec: neonová reklama obchodního domu Ostravica Textilia, 1957–1958 Ji?í Myszak: dekorativní kv?tníky, 1964 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1970–1973 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1968 Ji?í Myszak: Sedící dívka, 1978–1980 Lumír Nedvídek: ?n? a Odpich, 1957–1959 neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 1769 neznámý: dekorativní st?na, 60. léta 20. století neznámý: Racek, 1993–1994 neznámý: Chlapec s lachtanem, 1918 (?) neznámý: Atlet a ?ena, 2. polovina 50. let 20. století neznámý: Mladí ?elezá?i, p?elom 50./60. let neznámý: d?tské h?išt? s totemem / Vodník, po?átek 70. let 20. století (?) neznámý: mozaika, konec 60. let 20. století (?) neznámý: pouta?, 60. léta 20. století neznámý: plastiky, 40.–50. léta 20. století (?) neznámý: Hutník / Sléva?, 1961 (?) neznámý: vstup do m?sta od Pet?valdu, ? neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: vstup do m?sta od Rychvaldu, ? neznámý: dekorativní m?í?, 70. léta 20. století (?) neznámý, Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: památník stavby silnice Místecká, konec 80. let 20. století neznámý: kovový pylon, 1963–1967 neznámý: Památník ob?tem okupace 1939–1945 / Lide, bdi!, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: geometrický pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: Sv. Florián, 19. století (?) neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: Vinobraní, 50. léta 20. století (?) neznámý: pouta? Moravských chemických závod?, 1972 (?) neznámý: T?ebovická elektrárna, 60. léta 20. století (?) Jan Nušl: Odchod, 1980 Jan Obšil: 2 sgrafita, 1962 Eduard Ov?á?ek: Totemy, 1965 Eduard Ov?á?ek: reliéf, 1967 Eduard Ov?á?ek: Struktura p?dy, 1969–1970 Eduard Ov?á?ek: reliéfní sloup, 1969–1970 Eduard Ov?á?ek: Kompozice písma, 1966 Eduard Ov?á?ek: Mobilní st?na, 1970 Alena Ov?á?ková: ?ardiniéry, 1975 Alena Ov?á?ková: reliéf pro kv?tinovou sí?, 1968–1971 Jaroslav Papoušek: výzdoba mate?ské školy, 1961–1962 Felix Papsdorf: Hrdinové, 20. léta 20. století (?) Radko Pila?: Pohádky, 1961–1962 Rudolf Popp: Hutník, p?elom 50./60. let 20. století (?) Rudolf Prokop, Hugo Demartini: puklicový reliéf, 1967 Rudolf Prokop: dekorativní výzdoba, 1962 Rudolf Prokop: Ptáci, 1961–1964 Rudolf Prokop: výtvarné ?ešení st?ny, 1966 Rudolf Prokop: dekorativní st?na, 1967 Rudolf Prokop: dekorativní m?í?, 1967 Jan Provazník: malba, 1966–1967 Jan Provazník: dekorativní paneau, 1963–1964 Vlasta Provazníková, Alexandr Mrázek: Plamen, 1978 René Roubí?ek, František Burant: vstupní dve?e do malé a velké ob?adní sín?, 1970 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1958 Aleš Rozehnal: Ostrava na za?átku 18. století, 1965 Jaroslav Rusek: sv?telný nápis, 1979 Jaroslav Rusek, Radomil Holá?: Mír – blaho zem? / Plamen, 1977–1978 Jaroslav Rusek, Zden?k Ku?era: Slune?ní hodiny, 1976–1977 Miroslav Rybi?ka: busta Julia Fu?íka, 50. léta 20. století (?) Miroslav Rybi?ka: Fantazie, 60. léta 20. století (?) Miroslav Rybi?ka: Porubské mládí, 1960 Miroslav Rybi?ka, Otto Cienciala: 3 reliéfy pro prodejny, 1958–1962 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1966–1967 Miroslav Rybi?ka: D?v?átko s kv?tiná?em, 1958–1961 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: výtvarné ?ešení fasády Domu pionýr?, 1978–1979 Karel ?íhovský: d?licí st?ny, 1977 Karel ?íhovský: Pták Fénix / egyptský motiv, 1981–1983 Karel ?íhovský: ?ena s levhartem / egyptský motiv, 1981–1983 Emil Sedlík: Pták, 60. léta 20. století (?) Emil Sedlík: Faun, 1966 Otakar Schindler: Indiánská vesni?ka, 1971–1972 Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?, 1971–1972 Otakar Schindler: Haví?i, 1961–1964 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1964 Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?, 1975–1976 Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?, 1974 Jaroslava Schindlerová: dekorativní m?í?, 1961–1964 Jaroslava Schindlerová: podlahová mozaika, 1962–1963 Ev?en Scholler: osv?tlovací a vlajkové sto?áry, 1975 Ji?í Sibinský, Petr Sedlík, Miroslav Grabovský: Mír, 1983 Otakar Sivera, Konrád Babraj: 2 m?í?e, 1966 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1968–1969 Ctirad Stehlík: Mapa sv?ta, 1971 Ctirad Stehlík: Sov?tská m?sta, 1979 Ctirad Stehlík: keramický sloup s kv?tiná?i, 1980 Šárka Strnadlová Ksandrová: dekorativní paneau, 1981 Otto Sukup: výzdoba foyer a proscénia hlavního sálu, 1957–1958 Nad??da Synecká Sukupová: malí?ská výzdoba foyer a proscénia loutkového divadla, 1958 Luboš Synecký: Hutníci, 1958–1959 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: dekorativní m?í?, 1968–1970 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: dekorativní st?na, 1968–1970 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: výtvarná díla pro denní bar a salonek restaurace, 1969–1971 Václav Šafá?, Pavel Hanzelka: pouta? prodejny, 1968–1970 Ivo Šlosar, Pavel Klimoš: vstup do m?sta od Frýdku-Místku, 1980–1981 Vratislav Šotola: dekorativní paneau se státním znakem, 1977–1978 Josef Špa?ek: Plame?áci, 1972–1975 Karel Št?tká?: dekorativní m?í?e, 1967 Karel Št?tká?: mozaika a vitrá?, 1982–1985 Karel Št?tká?, Vilém Wünsche: dekorativní st?na, 1967–1968 Karel Št?tká?: Uhelný kv?t, 1974–1976 Karel Št?tká?: Pr?myslová Ostrava, 1975–1976 Marta Taberyová: Rekreace, 1984 Bed?ich Augustin Tkaczyk: reliéf, 1962–1963 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Hudební motiv, 1962 Bed?ich Augustin Tkaczyk, Bronis?aw Firla: Kvetoucí ke?, 1968–1973 Bed?ich Augustin Tkaczyk: dekorativní okno, 1957 V?ra Tošenovská: dekorativní m?í?, 1963–1965 V?ra Tošenovská: Ryby, 1967–1969 V?ra Tošenovská: P?íroda, 1980–1983 V?ra Tošenovská: mozaika, 1967–1968 Drahomír T?ma: Zátiší, 1963 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: vstupní dve?e, 1963 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: dekorativní pás, 1963 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: výv?sní štíty obchod?, 1963–1964 Drahomír T?ma: neonová výzdoba kavárny Elektra, 1958 Radim Ulmann: d?ev?ná plastika, 1966 Radim Ulmann, Bed?ich Augustin Tkaczyk, Ji?í Myszak: výtvarné ?ešení podchod?, 1968–1970 Miloš Urbásek: barevná okna, 1961 Miloš Urbásek: dekorativní sloup, 1961 Jan Václavík: opona, 1978 Vratislav Varmu?a: ?ardiniéry, 1982 Karel Vávra: Thálie, 1959–1960 Karel Vávra: Pam?tní deska ob?tem nacismu, 1948 Ludvík Voneš: leptaná okna (vitrá?) a reliéf, 1963–1965 Ludvík Voneš: ?elezárny, 1964–1965 Vilém Wünsche: Hornická zábava, 1952–1955 Václav Zajíc, Ev?en Scholler, Jan Fišera: d?licí m?í? pro vinárnu, 1980–1982 Milan Zezula: Ve?erní m?sto / Ostrava, 1961–1964 Milan Zezula, Jaroslav Hajda: Kup?edu – zpátky ni krok, 1983 Milan Zezula: Ostrava, 1957–1958 Milan Zezula: Hutník, 60. léta 20. století (?) Pavel František ?aigla: plastika pro ob?adní sí?, 1976–1977 Karel ?aluda: Slezské kolo, 1975 František ?emli?ka: reliéfy v jídeln?, 1962 Ji?í ?lebek: Sirény dvacátého století / Karyatidy, 1982–1983