neznámý: dekorativní st?na

  • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
    popis: restaurace na vý?ezu z okénkové pohlednice
    datum: 60. léta 20. století
    foto: neznámý