Felix Papsdorf: Hrdinové

 • Název Hrdinové
 • Dílo zaniklé
 • Autor Felix Papsdorf
 • Vznik 20. léta 20. století (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen (?)
 • Stav poškozené sochy sneseny, brána zrušena
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka dv? so?ky hrdin? p?ipomínaly dodnes existující so?ky andílk? (putti) na pilí?ích t?ebovické h?bitovní brány (viz heslo); autorem je s nejv?t?í pravd?podobností tý? autor ? Felix Papsdorf, který tehdy na statku Marie Stonawské-Scholzové ?il a p?sobil; poslední torzo sneseno n?kdy kolem roku 2010
 • Zdroj IVÁNEK, Jakub. Papsdorf, Felix. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum ?. 2, Ostrava 2013
 • Sou?adnice 49.835872, 18.195366
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace na pilí?ích zámecké brány
 • datum: 2005
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2005
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2005
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?ed rokem 1989
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1991
  foto: Hana Kunzová