Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 20.–30. léta 20. století (Epocha vzniku)

1918–1938


Josef Axmann: Pam?tní deska o zalo?ení m?sta, 1928–1929 Josef Axmann: Pam?tní deska zalo?ení Nové radnice, 1928–1929 B?etislav Benda: Výroba mincí a Výroba bankovek, 1930–1932 Ladislav Beneš: Liktor a Justice-Spravedlnost, 1928–1929 Rudolf B?eza, Josef Axmann: dekorativní m?í?e balkonových zábradlí, 1928–1929 Miloslav Bublík: Pam?tní deska Josefa Kotka, po roce 1918 Karel Dvo?ák: alegorické dekorativní plastiky, 1922–1924 Karel Dvo?ák: Sen, 1937 Marie Frommer: T / Textilia, 1928–1930 Karel Gruntorád (dílna): Památník ob?tem první sv?tové války, 1928 Karel Gruntorád (dílna): Pomník ob?tem první sv?tové války, 1924 Augustin Handzel: Horník a Matka s dít?tem, 1925 Augustin Handzel: Horník a Matka s dít?tem, 1925–1928 Augustin Handzel: pam?tní deska Josefu Chalupníkovi, 1931 Augustin Handzel: Památník volnomyšlenká?e Francisca Ferrera, 1936 Augustin Handzel: Akt, 30. léta 20. století (?) Augustin Handzel: alegorické plastiky, 1921–1928 Augustin Handzel: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1928 Augustin Handzel: Horníci a Koksa?i, 1926 Augustin Handzel: ?ena a Mu? / Nad?je a Osud, 1924–1925 Augustin Handzel (?): Atlanti a Karyatidy, 1922–1928 Augustin Handzel (?): Pr?mysl a Obchod, 1922–1924 Vincenc Havel: památník Petra Bezru?e, 1937 Emanuel Hrbek: Um?ní, Obchod, Pr?mysl, V?da, Energetika a ?ivotní prost?edí, 1930 (?) Antonín Ivanský: Horník, 1938–1939 Antonín Ivanský: Horník, 1938–1939 František Jurá?: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1935 František Jurá?: Památník ob?tem první sv?tové války, 1931 (?) Bohumil Kafka: Památník Miroslava Tyrše, 1932 Gustav Kafka: busta Františka Sokola T?my, 1. polovina 30. let 20. století (?) Gustav Kafka: Pam?tní deska Františku Sokolu T?movi, 1925–1927 Josef Kubí?ek: Práce v dolech I–III / Haví?i v dolech, 1929 Josef Kubí?ek: Horník, Hutník, Koksa? a D?lní tesa?, 1929 Jan Lauda: Lachtan, 1936 Jan Lauda: Eva, 1936 Karel Lenhart: Pam?tní desky revolu?nímu národnímu výboru 1918 a osvobození 1918, 1935 Václav Mach: Hornictví, V?da, Obchod a Hutnictví, 1924–1930 Erich Mendelsohn: B / Bachner, 1933 Stanislav Muller, František Jurá?: Památník ob?tem první sv?tové války se sochami Tomáše Garrigua Masaryka a Antonína Švehly, 1936, 2017 neznámý: putto s girlandou, 1921 (?) neznámý: Znak, 1923 neznámý: Mládí, Stavitelství, Mate?ství a Obchod, konec 20. let 20. století neznámý: pam?tní deska MUDr. Ludvíku Klegovi, 1936 neznámý: Atlanti, 1925 neznámý: pam?tní desky ve škole, 1925 neznámý: Práce, 1922 neznámý: ?eský lev, 1924 (?) neznámý: Falco / Herkulovský motiv, Orel nad Ostravou a Sovy, 1922–1926 neznámý: Památník ob?tem první sv?tové války / Utrpením k svobod?, 1922 neznámý: Obchod, Setba a Hornictví, 1929 neznámý: reliéfy se slovanskými a pta?ími motivy, 1925 neznámý: znak hasi??, 1925 neznámý: Putti, 1923 neznámý: památník ob?tem první sv?tové války, 1922 neznámý: Znak m?styse, 1930 neznámý: D?ti / Jaro, léto, podzim, zima, 1923 neznámý: Hlava Satyra, 20. léta 20. století neznámý: Pomník Johanna Wolfganga Goetha, 1932 neznámý: Gryfové s lyrou, 1922 neznámý: Mu? a ?ena, 30. léta 20. století (?) neznámý: pam?tní deska Tomáši Garriguu Masarykovi, 1936 neznámý: Putti s kv?tinovým košem, 1920 neznámý: Smutek / ?al, 1935 František Paiger: pam?tní deska Františka Sokola-T?my, 2. polovina 20. let nebo 30. léta 20. stol. ?en?k Palík: Jan Hus, 1925 Felix Papsdorf: Hrdinové, 20. léta 20. století (?) Felix Papsdorf: Ludwig van Beethoven, p?ed rokem 1942 Felix Papsdorf: Putti, 1927 Julius Pelikán: reliéfy, 1927–1929 Julius Pelikán: Památník ob?tem první sv?tové války, 1925 Ladislav Šaloun: Pr?mysl a Zem?d?lství, 1928–1929 Josef Št?pánek, Rudolf B?eza: Pomník Petra Cingra, 1921 J. Štípek (?): Orel, Aeskulapus a ?ena s hmo?dí?em, 1924 J. Štípek (?): Práce v dole, 1923–1934 Otakar Švec: Obchod, Pr?mysl, Zem?d?lství a V?da, 1930–1932 Václav Švec, Karel Vávra, Jan Jírovec, Karel Gruntorád (dílna): Zborovský památník / Pomník bojiš? první a druhé sv?tové války, 1927 Karel Vávra: Pam?tní deska Janu Prokešovi, 1938 Rudolf Vávra: Památník padlým v první sv?tové válce, 20. léta 20. století (?) Rudolf Vávra: Památník ob?tem první sv?tové války, 1925 Rudolf Vávra: Památník ob?tem první sv?tové války, 20. léta 20. století (?) Rudolf Vávra: busta Bed?icha Smetany, 1924 František Zdrálek (?): pam?tní deska Gabrielu Stalmachovi, 1935 František Zdrálek (?): Padlým hrdin?m u Zborova / pam?tní deska padlým legioná??m, 1935 (?) Josef František ?ák: Múza a Merkur / Um?ní a obchod, 1926