Bohumil Kafka: Památník Miroslava Tyrše

 • Název Památník Miroslava Tyrše
 • Autor Bohumil Kafka
 • Vznik 1932
 • Typ památník reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka iniciátorem a objednavatelem památníku byla roku 1932 Sokolská ?upa moravsko-slezská; p?vodn? vznikl památník na náro?í ul. Tyr?ova a ?s. legií (ji? tehdy na pozemku ?ivnostenské banky, která výstavbu povolila), p?i p?ístavb? banky v letech 1982?83 v?ak byla koncepce prom?n?na (auto?i nové koncepce arch. Old?ich Pra?ák a socha? Jan Gajda); fotografie ze stavby památníku ozna?ená jako "úprava Tyr?ova pomníku 1930" má bu? chybný popisek, nebo vznikl památník ji? v tomto roce, p?i?em? ú?ední povolení bylo vy?izováno zp?tn? o dva roky pozd?ji
 • Zdroj ??astná; Vose?ková; soukromý archiv Ivana Vyorala (dokumenty M?stského stavebního ú?adu v Moravské Ostrav?)
 • Sou?adnice 49.835534, 18.287794
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Tyršova ul., za budovou Komer?ní banky
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1930 (?)
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  datum: 1935 (?)