Václav Švec, Karel Vávra, Jan Jírovec, Karel Gruntorád (dílna): Zborovský památník / Pomník bojiš? první a druhé sv?tové války

 • Název Zborovský památník / Pomník bojiš? první a druhé sv?tové války
 • Autor Václav Švec Karel Vávra Jan Jírovec Karel Gruntorád (dílna)
 • Vznik 1927
 • Typ památník reliéf
 • Materiál bronz ?ula slezská
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka autorem p?vodního výtvarného návrhu pomníku, který stál v Komenského sadech, je Václav ?vec (realizovala dílna Karla Gruntoráda); po druhé sv?tové válce, b?hem ní? byl výrazn? po?kozen, do?lo k p?emíst?ní do nyn?j?ího Husova sadu v centru m?sta a jeho roz?í?ení na památník obou válek (novou instalaci, roz?í?ení pomníku a novou výzdobu v duchu staré provedli socha? Karel Vávra a architekt Jan Jírovec, slavnostn? odhaleno 8. ?ervna 1947); kulturní památka ?R
 • Zdroj TLAPÁK, Rudolf ? HO?ÍNEK, Antonín (red.). Zborovským hrdin?m hrst vzpomínek. Legioná?ský almanach vydaný u p?íle?itosti Zborovských oslav po?ádaných ve dnech 11. a 12. ?ervna 1927 v Mor. Ostrav? Moravsko-slezskou ?upou ?eskoslovenské obce legioná?ské. Moravská Ostrava 1927; JI?ÍK, Karel. Památníky, pomníky a hroby osvoboditel? 1945. Ostrava 1991; um?leckohistorické pracovi?t? SZM (poz?stalost Karla Vávry); fotoarchiv OM; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.838984, 18.288343
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Hus?v sad
 • P?vodn?
  Komenského sady, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2015
  foto: Ji?í ?i?ka
 • datum: 2015
  foto: Ji?í ?i?ka
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: p?vodní pomník v Komenského sadech
  foto: neznámý