František Jurá?: busta Tomáše Garrigua Masaryka

 • Název busta Tomáše Garrigua Masaryka
 • Autor František Jurá?
 • Vznik 1935
 • Typ busta plastika
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka p?vodn? sou?ást pomníku ob?tem první sv?tové války, který byl roku 1963 p?emíst?n na h?bitov a nahrazen pomníkem ob?tí druhé sv?tové války (ten zru?en 1999 a desky se jmény p?emíst?ny na pomník na h?bitov?); busta byla uskladn?na a teprve v roce 1990 znovu instalována na nový, betonový pomník p?ed radnicí; kv?li zchátralosti v?ak vznikla pro toto místo roku 2008 nová busta od Jana Gajdy a stará byla tímto socha?em restaurována a instalována na sou?asném míst? v interiéru
 • Zdroj SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007
 • Sou?adnice 49.787579, 18.163478
 • ?tvr? Polanka
 • Lokalizace schodišt? ú?adu m?stského obvodu
 • zdroj: archiv Ú?adu m?stského obvodu Ostrava-Polanka
  foto: 2018
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: starý památník Tomáše Garrigua Masaryka s bustou, která se dnes nachází uvnit? obvodního ú?adu
  datum: 1991
  foto: Hana Kunzová