Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? busta

Jaroslav Bro?: busta Emila Zátopka, 2003 Old?ich Fidrich: busty Josefa Kotase a generál? Vladimíra Janka a Andreje Ivanovi?e Jeremenka, 1970–1975 Václav Fidrich: busta Klementa Gottwalda, 1982–1983 Jan Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2005–2015 Jan Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2008 Vladislav Gajda: Památník Jana Švermy, 1973–1974 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1956–1958 Vladislav Gajda: Památník stávky na dole Hlubina 1872, 1965 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1957 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1958–1959 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1982–1983 Augustin Handzel: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1928 Vincenc Havel: busta Antonína Zápotockého, 1974–1975 Antonín Ivanský: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1945–1948 Gotthard Janda: Busta Karla Engliše, 1992 František Jurá?: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 1935 Gustav Kafka: busta Františka Sokola T?my, 1. polovina 30. let 20. století (?) Vladimír Koštoval: busta Georgi Dimitrovova, 1972 Jaroslava Lukešová: busta Vojt?cha Martínka, 1965 Josef Ma?atka: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2000 (odlitek plastiky z 20. let 20. století) Šárka Mikesková: busta Emericha Gabzdyla, 2015 Ji?í Myszak: busta Emanuela Bastla, 1959 neznámý: busta Jana Amose Komenského, 60. léta 20. století (?) neznámý: Busta Ji?ího z Pod?brad, 1899 neznámý: busta Antonína Dvo?áka, ? neznámý: Pomník Johanna Wolfganga Goetha, 1932 neznámý: busta arcivévody Rudolfa Habsburského, kolem roku 1850 (?) neznámý: busta Miloše Sýkory, 50. léta 20. století (?) neznámý: Koník Ferdinand, 2019 (?) ?en?k Palík: Jan Hus, 1925 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1958 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1973 Miroslav Rybi?ka: pam?tní deska Karolu Šmidkemu, 1970 Miroslav Rybi?ka: busta Julia Fu?íka, 50. léta 20. století (?) Miroslav Rybi?ka: busta Pavla Tigrida, 2009–2010 Miroslav Rybi?ka: busta Pavla Tigrida, 2009 Miroslav Rybi?ka: busta Heleny Salichové, 1985 Miroslav Rybi?ka: Pam?tní deska Františku Lýskovi, 2004 Vojt?ch Sapík: Nová doba, V?d?ní a busta Jana Amose Komenského, 1908 Ev?en Scholler: busta kpt. Št?pána Vajdy, 1974 studenti Um?leckého slévárenství VŠB-TUO: busta Georgia Agricoly, 1999 Rudolf Svoboda: busta Václava Ji?ikovského, 1975 Radim Ulmann, Vincenc Makovský: památník Klementa Gottwalda, 1967–1968 Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka, 1977–1979 Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka, 1977 (?) Karel Vašut: busta Julia Fu?íka, 1959 Karel Vávra: busta Ji?ího Myrona, 1943 Rudolf Vávra: busta Bed?icha Smetany, 1924 Rudolf Vávra, ?en?k Palík, Jan Gajda, Jakub Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2015 Marie Zlatníková: busta Jaroslava Vogela, 1973