Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta

 • Název busta Ivana Olbrachta
 • Dílo zaniklé
 • Autor Aleš Rozehnal
 • Vznik 1958
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ busta plastika
 • Materiál kámen
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vzniklo jako památník na budov? bývalé v?znice, kde byl Olbracht v roce 1926 v?zn?n (ze zá?itk? vznikla kniha Zam?í?ované zrcadlo); po zbo?ení budovy osud busty neznámý ? o novém architektonickém za?len?ní existující busty se jednalo v roce 1987, av?ak na daném míst? ji? ?ádný památník nevznikl; pam?tní deska, na které byla busta na v?znici umíst?na, byla v polovin? 80. let pohozena na h?bitov? ve Slezské Ostrav? (ani její osud nám není znám); na slezskoostravské radnici busta od tého? autora z roku 1973 (viz heslo)
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.842628, 18.301803
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace na budov? bývalé krajské v?znice, dnes v místech ul. Michálkovická nad stadionem Bazaly
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1975
  foto: Tomáš Bo?o?
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: pam?tní deska pohozená na h?bitov? ve Slezské Ostrav?
  datum: 1985
  foto: Hana Kunzová