Vladislav Gajda: Památník Jana Švermy

 • Název Památník Jana Švermy
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1973–1974
 • Typ busta památník plastika
 • Materiál vápenec vra?anský
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka socha p?vodn? stávala p?ed správní budovou Dolu Jan ?verma v Mariánských Horách (architektonické umíst?ní zpracoval Milo? Barto?), odkud byla po zru?ení p?emíst?na do Pet?kovic; u?ivatel i komise dílo zvlá?? ocenili
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.867830, 18.263614
 • ?tvr? Pet?kovice
 • Lokalizace zákoutí „odlo?ených soch“, Landek park
 • P?vodn?
  Suderova 15-17, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?eská republika
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: busta na svém p?vodním míst? p?ed správní budovou Dolu Jan Šverma
  datum: 90. léta 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek