Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka

 • Název busta Leoše Janá?ka
 • Autor Václav Uruba
 • Vznik 1977–1979
 • Typ busta plastika
 • Materiál mramor
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka architektonická spolupráce Ivan Gu?tafík; vznik sochy k výro?í 50 let od úmrtí Leo?e Janá?ka iniciovala ?eskoslovenská filharmonie Ostrava, která si nechala ji? v roce 1977 vypracovat studie busty hudebního skladatele (viz heslo sádrové busty z ?editelství M?stské nemocnice); realizace pomníku p?vodn? zamý?lena p?ed Kleinovo sanatorium v areálu nemocnice na Fifejdách, kde známý skladatel zem?el, nakonec ale instalováno p?ed M?stským ústavem národního zdraví u vstupu do nemocnice, kde bylo odhaleno 11. 5. 1980 (t?eba?e socha byla hotova ji? v prosinci p?ede?lého roku); po vzniku nové budovy konzervato?e (dokon?ena 1996) socha p?emíst?na na sou?asné místo
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.838213, 18.283296
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed budovou Janá?kovy konzervato?e
 • P?vodn?
  Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní busty p?ed M?stským ústavem národního zdraví na ul. Odboje
  datum: 1985
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  popis: p?vodní umíst?ní p?ed M?stským ústavem národního zdraví
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula