Rudolf Vávra: busta Bed?icha Smetany

 • Název busta Bed?icha Smetany
 • Autor Rudolf Vávra
 • Vznik 1924
 • Typ busta plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vzniklo ke stému výro?í narození Bed?icha Smetany (slavnostní odhalení 10. 10. 1924); p?vodn? socha umíst?na ve Smetanov? sadu v Mariánských Horách, po po?kození byla v letech 1983?84 nahrazena replikou, kterou zhotovil Jan Rybi?ka (originál z?stal po restaurování v Jistebníku), a ta byla roku 1984 umíst?na u divadla v centru Ostravy; Vose?ková uvádí jako autora Josefa Va?atu
 • Zdroj fotoarchiv OM; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.832747, 18.291318
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace na levé bo?ní stran? divadla, u tramvajové zastávky Výstavišt?
 • P?vodn?
  Karasova 1169/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?eská republika
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: busta na p?vodním míst? v Mariánských Horách
  datum: po roce 1924
  foto: neznámý
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní v Mariánských Horách nedlouho p?ed p?emíst?ním do Moravské Ostravy