Stanislav Muller, František Jurá?: Památník ob?tem první sv?tové války se sochami Tomáše Garrigua Masaryka a Antonína Švehly

 • Název Památník ob?tem první sv?tové války se sochami Tomáše Garrigua Masaryka a Antonína Švehly
 • Autor Stanislav Muller František Jurá?
 • Vznik 1936, 2017
 • Typ památník plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka sou?ást Památníku ob?tem první sv?tové války; slavnostní odhalení 5. 7. 1936; sochy byly odstran?ny a uschovány v roce 1940 nebo 1941; po válce se na své místo vrátila pouze Masarykova socha, která zde vydr?ela do 5. 12. 1961, kdy byla odvezena na frýdecký zámek, nová instalace se uskute?nila na ?ádost ob?an? 27. 10. 1968; obvod Stará B?lá nechal v roce 2016 zhotovit s p?isp?ním Magistrátu m?sta Ostravy novou sochu ?vehly, jejím? autorem se stal Stanislav Muller; roku 2017 byla hotová socha ?vehly instalována
 • Zdroj SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007; http://tg-masaryk.cz/
 • Sou?adnice 49.760603, 18.239258
 • ?tvr? Stará B?lá
 • Lokalizace na nám?stí?ku na ul. Mitrovická
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: odhalení pomníku v roce 1935
  datum: 1935