Rudolf Vávra: Památník ob?tem první sv?tové války

  • datum: 2015
    foto: Jakub Ivánek
  • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
    popis: p?vodní umíst?ní památníku
    datum: 1963
    foto: Fotografia dru?stvo Ostrava-Svinov