neznámý: Smutek / ?al

 • Název Smutek / ?al
 • Autor neznámý
 • Vznik 1935
 • Typ plastika
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? sou?ást hrobu Rudolfa Obersta (1885?1935), hutního inspektora ve Vítkovických ?elezárnách, na m?stském h?bitov? v Moravské Ostrav?; po zru?ení h?bitova p?est?hováno na nový h?bitov ve Slezské Ostrav?, kde bylo umíst?no jako dekorativní prvek v zeleni
 • Zdroj fotoarchiv AMO; ??astná
 • Sou?adnice 49.831844, 18.308891
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace areál h?bitova (urnový háj 7)
 • P?vodn?
  sad Dr. M. Horákové, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní umíst?ní na h?bitov? v Moravské Ostrav?