Rudolf Vávra: Památník ob?tem první sv?tové války

 • Název Památník ob?tem první sv?tové války
 • Autor Rudolf Vávra
 • Vznik 1925
 • Typ památník reliéf
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pomník padlým a nezv?stným vojín?m odhalen 30. srpna 1925 u silnice naproti ?p. 43, místo prop?j?il Josef Jane?ka, domká? na ?p. 55; náklad na vybudování ?inil 5 500 K?
 • Zdroj Kronika obce Vý?kovice 1923?1963 (AMO); ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.785052, 18.219806
 • ?tvr? Výškovice
 • Lokalizace na návsi starých Výškovic (ul. Husarova)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: soukromá sbírka Šárky Hejlové
  popis: tryzna za umu?ené u obou vále?ných památník?
  datum: 1945
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: p?vodní seskupení obou pomník?
  datum: 1984
  foto: Hana Kunzová