Karel Vávra: Pam?tní deska Janu Prokešovi

 • Název Pam?tní deska Janu Prokešovi
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel Vávra
 • Vznik 1938
 • Zánik 50. léta 20. století
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav odstran?no neznámo kdy
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  slavnostn? odhaleno 28. srpna 1938; odstran?no z?ejm? n?kdy po roce 1948, mo?ná v r. 1952, kdy D?lnický d?m p?evzalo spot?ební dru?stvo Budoucnost

 • Zdroj dobová pohlednice; Duch ?asu 30. 8. 1938
 • Sou?adnice 49.829255, 18.258282
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace na fasád? D?lnického domu
 • popis: pohlednice vydaná patrn? p?i p?íle?itosti odhalení pam?tní desky