Rejst?íky ? T?íd?ní dle ?tvrtí ? Mariánské Hory

Emil Adamec: Baba / Mariánský strom, 2005 Miloš Axman: Šumná Ostravica, 1980–1981 Konrád Babraj: Rodina, 1981 Svatoslav Böhm: dekorativní st?na a vlajkosláva, 1978–1982 Otto Cienciala: reliéf, 1981 (?) Otto Cienciala: fontána, 1969–1970 Jaromír Cimbalník: ?lov?k ve výrobním procesu chemie a Chemie jako progresivní zdroj hodnot moderní spole?nosti, 1986 Zita ?apková: dekorativní st?na, 1969–1970 Ji?í Jaromír Drozd: Letící husa, Zpívající ptá?ek, Pták a Sluní?ko, 1961–1962 Jerzy Fober: Geometrie kamene, 2016 Jakub Gajda: Památník Josefa Sudera, 2023 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Stavebnictví, 1983–1984 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Tradice podniku / Symboly chemie, 1982–1984 Vladislav Gajda: Haví? v le?áku, 1954–1958 Antonín Gavlas: Znamení, 2012 Antonín Gavlas: ?ena, 2018 Ond?ej Gavlas: List, 2016 Ond?ej Gavlas: Tanec, 2012 Petr Gavlas: ?ivot t?lem proudící, 2011–2012 Ilja Hartinger: V?deckotechnická spole?nost, 1983 Ilja Hartinger: Pr?myslové m?sto / Pr?myslová Ostrava, 1983 Miroslav Holas: ?lov?k a atom, 1986–1987 Jana Chrásková: Ptáci, 1978–1982 Jana Chrásková: ?ardiniéry, 1978–1982 Jana Chrásková: Móda, 1988 Jaroslav Kapec: dekorativní ztvárn?ní pilí?e, 1986–1987 Jaroslav Kapec: Chemie a p?íroda, 1986 Jaroslav Kapec: vitrá?, 1996(?) Ji?í Klíma: Podnikový znak Moravských chemických závod?, 1986 Jaroslav Koléšek: Srdce k?í?e, 2019 Rudolf Kouba: d?licí m?í?, 1969–1970 Rudolf Kouba: fontána, 1981 (?) Eva Krystynová: Jaro, 1975 Zden?k Ku?era: Pohyb, 1989 Ivan Matoušek: H?eben, 2005 Augustin Milata: Technika, 1980 Vladimír Navrátil: Mládí a radost / Sedící dívka, 1. polovina 70. let 20. století neznámý: kv?tníky, 60. léta 20. století (?) neznámý: Busta Ji?ího z Pod?brad, 1899 neznámý: znak hasi??, 1925 neznámý: Falco / Herkulovský motiv, Orel nad Ostravou a Sovy, 1922–1926 neznámý: Matka a dít?, 1955 (?) neznámý: Bubliny, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: Hodiny, 1975 (?) neznámý: Strom, 21. století (?) neznámý: V?d?ní, 1901 neznámý: Medailony s putti, 1898 Karel Novák, Emil Králí?ek: Vále?ný pomník, 1916 Karel Novák: výzdoba pr??elí kostela, 1907 Jan Obšil: Stavitel a Zedník, 1961 Jan Obšil: Práce a Hudba / Pracující Ostrava, 1955 Martin Pawera: Kv?t, 1991 Stanis?aw Pietrusza: Král v?tru, 2011 So?a Samašová: Zrcadlo, 2011 Vojt?ch Sapík: Nová doba, V?d?ní a busta Jana Amose Komenského, 1908 Petr Sedlík: Vlny / dekorativní reliéf, 1995 Ev?en Scholler: Kv?ty na uvítanou, 1982–1987 Josef Špa?ek: Plame?áci, 1972–1975 Karel Št?tká?: Pr?myslová Ostrava, 1975–1976 Hana Štrbová: Stromy / Brána, 2002 Bed?ich Augustin Tkaczyk, Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: keramická sgrafita pro hornickou ubytovnu, konec 50. let 20. století V?ra Tošenovská: D?ti ve m?st?, 2. polovina 50. let 20. století Pavel Vácha: Bludný kámen, 2005 Karel Va?ura, Vladimír Kopecký, Marian Karel: Pyramida / Informa?ní systémy, 1979–1987 Karel Vávra: Stava?i, 1961 Karel Vávra: Pam?tní deska Janu Prokešovi, 1938 Karel Vávra: Památník padlým horník?m Jámy Šverma, 1951–1952 Karel Vávra: Mu? a ?ena / Geodet a stavitelství, 1958 Karel Vávra (?): pam?tní desky Františku Holubovi a Františku Hozovi, 1946 Ji?í Veselý: Slune?ní soustava, 2021 Alois Zapletal: Géniové / Michelangelo a Mánes, po roce 1912 Pavel František ?aigla: plastika pro ob?adní sí?, 1976–1977 Karel ?aluda: Slezské kolo, 1975