Karel Va?ura, Vladimír Kopecký, Marian Karel: Pyramida / Informa?ní systémy

 • Název Pyramida / Informa?ní systémy
 • Autor Karel Va?ura Vladimír Kopecký Marian Karel
 • Vznik 1979–1987
 • Typ plastika
 • Materiál kov sklo
 • Stav vnit?ní pyramida chybí, z?stala jen sklen?ná ?ást, celé atrium zchátralé a nov? zast?ešené, nep?ístupné
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka architektonická spolupráce Jind?ich Malátek; u??í sout?? 1978 skon?ila neúsp??n?, nová sout?? 1978?79; pro nep?ipravenost místa osazeno a? 1988
 • Zdroj ZAO Dílo; http://www.mariankarel.cz
 • Sou?adnice 49.827795, 18.258286
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace atrium tranzitní úst?edny u k?i?ovatky ul. 28. ?íjna a 1. máje
 • zdroj: http://www.mariankarel.cz/
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek