Karel Novák, Emil Králí?ek: Vále?ný pomník

 • Název Vále?ný pomník
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel Novák Emil Králí?ek
 • Vznik 1916
 • Zánik 20.–30. léta 20. století
 • Typ památník plastika
 • Materiál ?ula
 • Stav odstran?no (symboly monarchie – František Josef a habsburská orlice – poškozeny vandaly roku 1918, celý pomník str?en 1921)
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka architektonické ?e?ení Emil Králí?ek; vý?ka 13 m; slavnostní odhalení 27. 8. 1916
 • Zdroj BARCUCH, Antonín ? ROHLOVÁ, Eva. Místopis starých Mariánských hor II. In Ostrava 23. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska. ?enov u Ostravy 2007; fotoarchiv OM
 • Sou?adnice 49.828703, 18.258236
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace dnešní Mariánské nám?stí
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: slavnostní odhalení
  datum: 1916
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  popis: model památníku