neznámý: Matka a dít?

 • Název Matka a dít?
 • Autor neznámý
 • Vznik 1955 (?)
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav 3 sgrafita v dobrém stavu, dv? siln? poškozena
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka celkem 6 sgrafit mezi okny nejvy??ího patra domu zobrazujících uspávání, koupání, oblékání, ?tení pohádek, hru a p?ípravu sva?iny do ?koly; autorem sgrafit na bo?ní stran? domu je Jan Ob?il (viz heslo), co? by mohlo navád?t k domn?nce o jeho autorství rovn?? v p?ípad? t?chto men?ích sgrafit, ov?em jejich styl se zdá být odli?ný
 • Sou?adnice 49.825205, 18.260581
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace blok s ?. 88, 90, 92, 94 na ul. Zelená
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek