Karel Novák: výzdoba pr??elí kostela

 • Název výzdoba pr??elí kostela
 • Autor Karel Novák
 • Vznik 1907
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav nahrazeno replikami
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 14 váz, 3 k?í?e, 2 adorující and?lé; pro havarijní stav sneseno a nahrazeno replikami z roku 2002; Vose?ková uvádí jako autora výzdoby Gustava Kafku
 • Zdroj GAUDEKOVÁ, Helena. Socha? Karel Novák a jeho um?lecký závod. Bakalá?ská práce FF UK (Ústav pro d?jiny um?ní) 2011; JANÁ?KOVÁ, Liana aj. M?sto Ostrava. Mariánské Hory a Hulváky. 100 let. Ostrava 2006
 • Sou?adnice 49.832034, 18.256312
 • ?tvr? Mariánské Hory
 • Lokalizace kostel Korunování Panny Marie
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek