Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? plastika architektonická

Ladislav Beneš: Liktor a Justice-Spravedlnost, 1928–1929 Karel Dvo?ák: alegorické dekorativní plastiky, 1922–1924 Augustin Handzel: alegorické plastiky, 1921–1928 Augustin Handzel: Horníci a Koksa?i, 1926 Augustin Handzel: Horník a Matka s dít?tem, 1925–1928 Augustin Handzel (?): Pr?mysl a Obchod, 1922–1924 Richard Kauffungen, Asociace socha?? z Vídn?: Kalvárie, Kristus a zástupy trpících, sv. Josef a sv. Alois Gonzaga (?), 1898 A. Knirsch (?): Polonie a Orli, 1902 Leopold Kosig (Kossig): Triumf um?ní / Vít?zství poezie nad Sfingou, 1907 Marius Kotrba: Sv. Hedvika Slezská, 1999–2000 Rudolf Kouba: Lyra, 1994–1996 Rudolf Kouba: V?trný mobil, 1994–1996 Josef Kubí?ek: Horník, Hutník, Koksa? a D?lní tesa?, 1929 Václav Mach: Hornictví, V?da, Obchod a Hutnictví, 1924–1930 Ji?í Myszak, Vladislav Gajda: Kultura, Zem?d?lství, Pr?mysl, 1955–1957 Ji?í Myszak: Školáci, 1959–1960 neznámý: Hojnost / Ceres, 1898–1899 neznámý: výzdoba pr??elí kostela Neposkvrn?ného po?etí Panny Marie, 1896–1899 neznámý: Atlet a ?ena, 2. polovina 50. let 20. století neznámý: Ková? a Strojník, 1911–1912 neznámý: dekorativní plastiky, 1910–1911 neznámý: Hlava Satyra, 20. léta 20. století neznámý: Madona, 80. léta 19. století (?) neznámý: Racek, 1993–1994 neznámý: 3 lvi, 1904–1905 neznámý: Panna Maria, p?elom 19./20. století (?) neznámý: Kohout a Ko?ka, 50. léta 20. století neznámý: Liška, 50. léta 20. století (?) neznámý: plastiky, 40.–50. léta 20. století (?) neznámý: Sv. Florián, 19. století (?) neznámý: Hygie, konec 19. století neznámý: Sv. Antonín Paduánský, 1886 (?) neznámý: Hol?i?ka a Chlape?ek, 2. polovina 50. let 20. století neznámý: Madona, po?átek 20. století (?) neznámý: Falco / Herkulovský motiv, Orel nad Ostravou a Sovy, 1922–1926 neznámý: Putti, 1923 neznámý: Busta Ji?ího z Pod?brad, 1899 Karel Novák: výzdoba pr??elí kostela, 1907 Felix Papsdorf: Hrdinové, 20. léta 20. století (?) Felix Papsdorf: Putti, 1927 Damian Pešan: Pioný?i, 1956 Miroslav Rybi?ka: Léka?ka s dít?tem, 1961–1962 Vojt?ch Sapík: Jan Amos Komenský, 1908 Ev?en Scholler: Let do vesmíru / Dobývání kosmu, 1987–1988 Ladislav Šaloun: Pr?mysl a Zem?d?lství, 1928–1929 Otakar Švec: Obchod, Pr?mysl, Zem?d?lství a V?da, 1930–1932 Georg Tresce (?): Sv. Florián, 2012 Karel Vávra: Kniha / Znak vzd?lávání, 1954 Vlastimil Ve?e?a, Ji?í Myszak: Matka, Zlepšovatel, Laborantka, Socha?, Houslistka a Atlet, 1959–1960 Josef Vitvar: D?lník a D?lnice, 1957 Tomáš Volkmer, Pavel Skorkovský: Král, Královna, And?l, ?ert a Kašpárek, 1999