Ji?í Myszak: Školáci

 • Název Školáci
 • Autor Ji?í Myszak
 • Vznik 1959–1960
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka na ka?dé ?kolní budov? 4 sochy
 • Zdroj HOLÝ, Petr. Ji?í Myszak. Sochy. Ostrava 1991; ??astná; ??astná Poruba; BÁRTA, Jaromír. Architektonická skulptura Ostravy-Poruby. Bakalá?ská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005
 • Sou?adnice 49.831213, 18.174265
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace ZŠ Porubská a ZŠ gen. Zde?ka Škarvady, hlavní pr??elí obou školních budov (na parapetech balkón?)
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek