Karel Vávra: Kniha / Znak vzd?lávání

 • Název Kniha / Znak vzd?lávání
 • Autor Karel Vávra
 • Vznik 1954
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj um?leckohistorické pracovi?t? SZM (poz?stalost Karla Vávry); Vose?ková
 • Sou?adnice 49.793259, 18.235435
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace na vrcholu tympanonu pr??elí bývalé ZŠ Gur?jevova (dnes St?ední škola um?leckých ?emesel, s. r. o.)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: poz?stalost Karla Vávry v dr?ení Marka Penhakera