neznámý: Kohout a Ko?ka

 • Název Kohout a Ko?ka
 • Autor neznámý
 • Vznik 50. léta 20. století
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka typová stavba provizorního ?kolního pavilonu podle arch. Lubora Marka; autory plastik jsou údajn? tehdej?í studenti ateliéru socha?ství na AVU (v rámci republiky se figury zví?at opakují)
 • Zdroj https://prazdnedomy.cz/domy/architects/detail/4549
 • Sou?adnice 49.859226, 18.305038
 • ?tvr? Hrušov
 • Lokalizace mate?ská škola Na Liš?in? (?ást budovy dnes u?ívá Policie ?R)
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek