neznámý: Liška

 • Název Liška
 • Autor neznámý
 • Vznik 50. léta 20. století (?)
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka typová stavba provizorního ?kolního pavilonu podle arch. Lubora Marka; autory plastik jsou údajn? tehdej?í studenti ateliéru socha?ství na AVU (v rámci republiky se figury zví?at opakují)
 • Zdroj https://prazdnedomy.cz/domy/architects/detail/4549
 • Sou?adnice 49.852600, 18.300822
 • ?tvr? Muglinov
 • Lokalizace nad vstupem do školní dru?iny ZŠ P?ší
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek