neznámý: Hygie

  • zdroj: Ostravské muzeum
    datum: 2015
    foto: Viera G?ond?lová
  • zdroj: fotoarchiv AMO
    popis: Velká ul. s bývalou lékárnou, v její? náro?ní nice socha Hygie stávala
    datum: 1973