neznámý: Hol?i?ka a Chlape?ek

 • Název Hol?i?ka a Chlape?ek
 • Autor neznámý
 • Vznik 2. polovina 50. let 20. století
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka Vose?ková a dle ní Ponzerová ozna?ují za autorku Sylvu Lacinovou, ??astná to s odkazem na sv?dectví autorky popírá, ale autora nezjistila; dle materiál? fondu Díla v ZAO autorem údajn? bulharský socha? ?ijící v Praze, který se znal s architektem Ji?ím Krohou ? u? roku 1977, kdy byly sochy ve ?patném stavu a ?e?ila se mo?nost jejich restaurování, jeho jméno nebylo dohledatelné; na rozdíl od dvou figur p?ed hlavním vchodem polikliniky patrn? tyto men?í plastiky v daném roce opraveny
 • Zdroj STRAKO?, Martin. Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a um?ní 20. století. Ostrava 2012; Vose?ková; Ponzerová; ??astná
 • Sou?adnice 49.791957, 18.239438
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?ed vchodem do polikliniky z ul. ?ujkovova
 • datum: 2014
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2014
  foto: Roman Polášek