Augustin Handzel: alegorické plastiky

 • Název alegorické plastiky
 • Autor Augustin Handzel
 • Vznik 1921–1928
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 4 plastiky (ozna?ovány jako Rodina, Hojnost, Obchod, Pr?mysl) a 4 dekorativní vázy (p?vodn? 8 váz, ale ?ást domu zni?ena náletem); ??astná datuje 1921, Holý a? 1928 (patrn? jde o rozmezí mezi návrhem a instalací)
 • Zdroj HOLÝ, Petr. Augustin Handzel. Ostrava 1960; ??astná
 • Sou?adnice 49.834781, 18.287897
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace atika portiku bývalé Union banky, pozd?ji Muzeum revolu?ních boj?, dnes Prosperita Palace
 • popis: alegorie Obchodu
  datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek