neznámý: plastiky

 • Název plastiky
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 40.–50. léta 20. století (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika architektonická
 • Materiál um?lý kámen (?)
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka ?kolní budova od stavitelské dvojice Franti?ka Kolá?e a Jana Rubého dostav?na 1929, nicmén? na pohlednicích ze 30. let sochy nejsou p?ítomny
 • Sou?adnice 49.809164, 18.273716
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace nad vstupem do St?ední pr?myslové školy na ul. Zengrova
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: vý?ez z pohlednice