neznámý: Práce

 • Název Práce
 • Autor neznámý
 • Vznik 1922
 • Typ reliéf
 • Materiál štuk
 • Stav dobrý, avšak p?et?eno na bílo, ?ím? se velmi nízké reliéfy staly tém?? nepatrnými
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka datace podle výstavby budovy od Moravsko-slezské stavební spole?nosti Navrátil a Gajovský; nad vchodem p?lkruhový reliéf se státním znakem, uprost?ed východního pr??elí p?lkruhový reliéf s knihou a sovou, zbylé reliéfy na východním pr??elí jsou 4 ?tvercové basreliéfy s pracovními nám?ty hasi?? a 4 ornamentální ?tvercové basreliéfy pod nimi
 • Zdroj BARCUCH, Antonín ? ROHLOVÁ, Eva. Místopis starého Záb?ehu nad Odrou a Hulvák. Ostrava 24. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska. ?enov u Ostravy 2009
 • Sou?adnice 49.823143, 18.242987
 • ?tvr? Hulváky
 • Lokalizace bývalá hasi?ská zbrojnice s knihovnou, ?ítárnou a t?locvi?nou (dnes soukromá firma P & P Group, Varšavská 35)
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: vý?ez z dobové pohlednice
 • zdroj: fotoarchiv AMO