neznámý: pam?tní deska MUDr. Ludvíku Klegovi

 • Název pam?tní deska MUDr. Ludvíku Klegovi
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1936
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav po zbo?ení domu v roce 1979 s?ato a dnes neznámo, kde ulo?eno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka pam?tní deska ruskému legioná?i ? podplukovníkovi zdravotní slu?by ? odhalena na dom? ?. 104 na ul. Místecká 31. kv?tna 1936 (d?m, kde Klega bydlel, nikoli rodný d?m), 1946 nové odhalení (za války z?ejm? ukryta), d?m v?ak roku 1979 zbo?en a deska s?ata; místo ulo?ení se nepoda?ilo vypátrat (informace Ponzerové, ?e by deska m?la být v Z? Klegova, se nepotvrdila)
 • Zdroj OB?RKA, Antonín. Hrab?vka. Procházky ulicemi. Ostrava (vl. nákl.) 2010; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.788853, 18.270037
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace bývalý d?m ?. 104 na ul. Místecká (dnes v prostoru severního k?ídla ZŠ U Haldy)
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1975
  foto: Hana Kunzová (?)